Back to top

od 2009

Vestnik za tuje jezika

(ur. Meta Lah)

 

2006

Interpretaciones del Quijote / Interpretacije don Kihota: slovenski prispevek ob 400. obletnici izida

(ur. Branka Kalenić Ramšak, Maja Šabec), Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete

 

2000

Jornadas Internacionales sobre J.L.Borges

(ur. Branka Kalenić Ramšak, Jasmina Markič) Zbornik / Actas, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 

 

od 1991

VerbaHispanica

(ur. Branka Kalenić Ramšak, Jasmina Markič), Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani 

 

od 1958

 

Linguistica 

(ur. Martina Ožbot Currie)