Back to top

Italijanistika 

Poučevanje in raziskovanje italijanskega jezika ima na Filozofski fakulteti dolgo tradicijo. Iz začetnih pobud v času pred drugo svetovno vojno je postopoma zrasla sekcija, katere člani se danes posvečajo italijanskemu jeziku in jezikoslovju, književnosti in civilizaciji ter didaktiki italijanščine. Tako za naše študijske programe kot za naše raziskovalno delo so po eni strani značilne vsebine, ki zadevajo splošne in posamezne lastnosti italijanskega jezika, književnosti in kulture kot takih, po drugi strani pa se posebej ukvarjamo tudi s tistimi vidiki, ki so pomembni za naš prostor.

 

Francistika

v izdelavi...

 

Hispanistika

v izdelavi...