Back to top

2016

10. mednarodni argotološki simpozij

Kako v pogovornih in argojevskih jezikovnih zvrsteh govorimo o vojni

(Filozofska fakulteta, 17. - 19. november 2016)

 

Mednarodni hispanistični simpozij

«ENTRE CERVANTES Y BORGES: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS» 

(Filozofska fakulteta, 3-4 de noviembre de 2016)

 

9. mednarodna konferenca o italijansko-judovski književnosti (ICOJIL)

(Filozofska fakulteta, 22. - 25. september 2016)

 

2015

Mednarodni simpozij 

Španija 1975-2015: Štirideset let tranzicije

(Filozofska fakulteta UL, 25. 11. 2015)

 

Mednarodni simpozij 

La forma breve nelle lingue e letterature romanze

(Filozofska fakulteta UL, 20. in 21. 11. 2015)

 

2014

Mednarodni kongres 

Letteratura italo-ebraica e cultura mitteleuropea

v organizaciji ICOJIL 7 (International Conferences on Jewish Italian Literature) in Oddelka za romanske jezike in književnosti FF 

(Filozofska fakulteta UL, 9.–11. 6. 2014)

 

Mednarodni simpozij

v okviru evorpskega kulturnega projekta Crossing Stages (EACEA)

Mit in pogled

(Ljubljana, maj 2014)

 

2013

Mednarodno znanstveno srečanje

Bontempelliano o plurimo? Il realismo magico negli anni di "900" e oltre / Bontempellijevski ali mnogovrsten? Magični realizem v obdobju izhajanja revije "900" ali kasneje

(Ljubljana, 14. maj 2013)

 

2011

Mednarodni znanstveni simpozij

Katedra za španski jezik in književnost

Percepcija časa v jeziku inknjiževnosti / La percepción del tiempo en lengua y literatura

(Filozofska fakulteta UL, 24. do 26. november 2011)

 

2010

Mednarodni simpozij

Spazi letterari a contatto: le culture slovena e italiana tra fine Seicento e meta Ottocento / Književno prostori v stiku: slovenska in italijanska kultura v času od konca 17. do srede 19. stoletja

(Ljubljana, 2-3. december 2010)

 

2009

Mednarodno znanstveno srečanje

Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo / Metamorfoze fantastičnega v italijanski književnosti 20. stoletja

(Ljubljana, 29. oktober 2009)

 

2005

Mednarodni simpozij ob 400. letnici izida Don Kihota

 

2001

20. letnica Hispanistike: teden srečanj z domačimi in tujimi hispanisiti; kulturni dogodki; publikacija. 

 

1999

Mednarodno posvetovanje o J. L. Borgesu