Back to top

Sodelavci oddelka

Katedra za francoski jezik in književnost

doc. dr. Florence Gacoin Marks (CV)

doc. dr. Meta Lah (CV)

doc dr. Katarina Marinčič, namestnica oddelka za romanske jezik in književnosti (CV)

lekt. dr. Jacqueline Oven (CV)

izr. prof. dr. Gregor Perko

red. prof. dr. Miha Pintarič (CV)

doc. dr. Agata Šega (CV)

izr. prof. dr. Boštjan Marko Turk (CV)

izr. prof. dr. Primož Vitez (CV)

lekt. mag. Nataša Žugelj (CV)

lekt. Anne-Cecile Lamy-Joswiak (CV)

lekt. Nicolas Hanot 

 

Katedra za italijanski jezik in književnost 

red. prof. dr. Martina Ožbot Currie (CV)

izr. prof. dr. Patrizia Farinelli (CV)

lekt. dr. Jana Kenda

doc. dr. Darja Mertelj

asist. dr. Mirjam Premrl (CV)

izr. prof. dr. Irena Prosenc (CV)

lekt. mag. Daša Stanič

lekt. Paolo Tazio

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj

asist. dr. Kristina Lazar

 

Katedra za španski jezik in književnost

asist. Ignac Fock (CV)

lekt. Uršula Marija Geršak (CV)

red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak (CV)

red. prof. dr. Jasmina Markič (CV)

izr. prof. dr. Barbara Pihler (CV)

lekt. dr. Alejandro Rodriguez Diaz del Real (CV)

doc. dr. Gemma Maria Santiago Alonso (CV)

izr. prof. dr. Maja Šabec (CV)

doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, predstojnica oddelka za romanske jezik in književnosti (CV)

lekt. Andreja Trenc (CV)

 

lektorica za romunski jezik

lekt. dr. Ioana Jieanu

 

lektorici za portugalski jezik

lekt. dr. Blažka Muller Pograjc

lekt. dr. Mojca Medvedšek

 

Tajništvo oddelka

Sabina Čarman

 

Knjižnici oddelka 

Špansko-portugalska knjižnica

Marjeta Prelesnik Drozg (CV)

 

Italijansko-francoska knjižnica

Metka Šorli (CV)

 

 

lekt. mag. Kaja Katarina Brecelj Prostor: Kabinet 402
Telefon: 01/241 1412
E-mail: KajaKatarina.Brecelj@ff.uni-lj.si breceljkk@gmail.com


Govorilne/uradne ure
torek, 11.20 in četrtek, 12.50 ali po dogovoru
Mateja BrusProstor: Kabinet 406
Telefon:
E-mail: mateja.brus@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Sabina ČarmanProstor: Kabinet 401 - tajništvo
Telefon: 012411390
E-mail: Manuela.Volmajer@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Ponedeljek - petek: 11:00 - 13:00, sreda: 11:00 - 15:00
izr. prof. dr. Patrizia FarinelliProstor: Kabinet 405
Telefon: 01/241 1396
E-mail: patrizia.farinelli@ff.uni-lj.si patrizia.farinelli@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
govorilne ure v času izpitov: četr. 25.01 od 9.30 do 11.00; pet. 9.02 od 9.30 do 11.00. Za nujne zadeve sem dosegljiva po elektr. pošti.
asist. Ignac FockProstor: Kabinet R14B/I
Telefon: 01/241 1406
E-mail: ignac.fock@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Med izpitnim obdobjem: 31. 1. in 14. 2. od 15h do 16h.
doc. dr. Florence Lucienne Gacoin MarksProstor: Kabinet 403
Telefon: 01/241 1410
E-mail: florence.gacoin-marks@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
V ČASU IZPITNEGA OBDOBJA: 25.1. od 11.00 do 11.45 26.1. od 11.15 do 12.00 1.2. od 16.30 do 18.00 6.2. od 12.00 do 13.00 9.2. od 11.15 do 12.00 15.2. od 16.30 do 18.00
lekt. Marija Uršula GeršakProstor: Kabinet R 5B/I
Telefon: 01/241 1442
E-mail: ursa.gersak@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
En enero y febrero tengo dos meses sabáticos y no estoy en la facultad.
Nicolas HanotProstor: Kabinet 547
Telefon:
E-mail: nicolas.hanot.wbi@gmail.com


Govorilne/uradne ure
Ioana - Carmen JieanuProstor: Kabinet 547
Telefon:
E-mail: oana27ph1@yahoo.com ioana.jieanu@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Četrtek - 13.00 - 14.00 Petek - 9.40 - 10.30
red. prof. dr. Branka Kalenić RamšakProstor: Kabinet R14B/I
Telefon: 01/241 1406
E-mail: branka.kalenic@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure v zimskem semestru študijskega leta 2017/18: po dogovoru po elektronski pošti ali ob petkih po predavanjih (od 11.00 do 11.45).
lekt. dr. Jana KendaProstor: Kabinet 402
Telefon: 01/241 1412
E-mail: jana.kenda@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure pri lekt. mag. Jani Kenda: ob torkih, med 11.20 in 13.
doc. dr. Meta LahProstor: Kabinet 427/b
Telefon: 01/241 1404
E-mail: meta.lah@ff.uni-lj.si meta.lah@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure med izpitnim obdobjem: torek, 23. 1., od 10.30-11-30, torek, 13. 2., od 12.30 do 13.30 in po dogovoru. Od 24. 1. do 10. 2. 2018 bom na dopustu.
Anne-Cecile Lamy-JoswiakProstor: Kabinet 547
Telefon:
E-mail: aclamy@hotmail.com anne.cecile.lamy-joswiak@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Ob sredah od 9:45 do 11:00. Kabinet tujih lektorjev, 547
asist. dr. Kristina LazarProstor: Kabinet 405
Telefon:
E-mail: kristina.lazar@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure v zimskem semestru: ob ponedeljkih med 13:45-14:45 (v 405).
doc. dr. Katarina MarinčičProstor: Kabinet 403
Telefon: 01/241 1402
E-mail: kmarincic@gmail.com katarina.marincic@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure v zimskem izpitnem obdobju: 25.1. 16.30-17.30; 2.2. 10.30-11.30; 9.2. 12h-13h; 16.2. 12.30-13.30
red. prof. dr. Jasmina MarkičProstor: Kabinet R13B/I
Telefon: 01/241 1456
E-mail: jasmina.markic@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
NUJNO sporočilo: danes, 5.12., bodo govorilne ure pri prof. Markič J. od 15.30 do 16.30! Govorilne ure pri prof. J. Markič v kabinetu R13 B/I: Torek, 11.30 - 12.30 in po dogovoru.
lekt. dr. Mojca MedvedšekProstor: Kabinet R8B/I
Telefon: 01/241 1322
E-mail: mojca.medvedsek@gmail.com mojca.medvedsek@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
zimski semester 2017/2018 petek: 11.15-12.00 Druge dni po predhodnem dogovoru kabinet R8BI
doc. dr. Darja MerteljProstor: Kabinet 405
Telefon: 01/241 1396
E-mail: darja.mertelj@ff.uni-lj.si darja.mertelj@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
GU so ob pon., v kab.405, 17.00-18.00, v izpitnih obdobjih: po dogovoru prek mejla.
lekt. dr. Blažka Muller PograjcProstor: Kabinet R8B/I
Telefon: 01/241 1322
E-mail: blazka.mullerpograjc@ff.uni-lj.si blazka.muller@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
sreda, 10. 30 - 11. 15, kabinet R8BI ali po dogovoru na blazka.muller@guest.arnes.si
lekt. dr. Jacqueline OvenProstor: Kabinet 427/b
Telefon: 01/241 1404
E-mail: jacqueline.oven@ff.uni-lj.si jacqueline.oven@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure od 22.1. do 18.2.2018: pon. 22.1. od 13h30 do 15h00; pon. 29.1. od 9h30 do 11h00; pon. 5.2. od 13h30 do 11h00; pon. 12.2. od 9h30 do 11h00.
red. prof. dr. Martina Ožbot CurrieProstor: Kabinet 406
Telefon: 01/241 1398
E-mail: martina.ozbot@ff.uni-lj.si martina.ozbot@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
I. in II. semester: - ponedeljek, 12.50-13-50; - torek, 13.40-14-40.
izr. prof. dr. Gregor PerkoProstor: Kabinet 427/a
Telefon: 01/241 1394
E-mail: gregor.perko@ff.uni-lj.si gregor.perko@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
V zimskem semestru bodo govorilne ure ob ponedeljkih med 9.00 in 11.00 (kabinet 427).
izr. prof. dr. Barbara Pihler CigličProstor: Kabinet R4B/I
Telefon: 01/241 1408
E-mail: barbara.pihler@ff.uni-lj.si barbara.pihler@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
PETEK, 10.00–11.00 in po dogovoru
red. prof. dr. Miha PintaričProstor: Kabinet 403
Telefon: 01/241 1402
E-mail: miha.pintaric@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Vsako jutro pred začetkom in po koncu predavanj, sicer pa, po potrebi, tudi preko elektronske pošte.
Marjeta Prelesnik-DrozgProstor: Kabinet R4B
Telefon: 01/241 1188
E-mail: marjeta.prelesnik@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00, ob sredah od 11h-17h.
asist. dr. Mirjam PremrlProstor: Kabinet 406
Telefon: 01 241 1398
E-mail: mirjam.premrl@ff.uni-lj.si mirjampremrl@gmail.com


Govorilne/uradne ure
Med študijskim letom in v času izpitnih obdobij: torek od 15.00 do 16.30.
Ana Cecilia Prenz Kopušar Prostor: Kabinet R14B/I
Telefon:
E-mail: prenzac@gmail.com


Govorilne/uradne ure
izr. prof. dr. Irena Prosenc Prostor: Kabinet 405
Telefon: 01/241 1396
E-mail: irena.prosenc@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure v zimskem semestru: ponedeljek, 11.05-12.00, zadnjič 15. 1. Med izpitnim obdobjem bodo govorilne ure: 23. 1., 19.00-20.00, 29. 1., 12.00-13.00 in 12. 2., 11.00-12.00.
lekt. dr. Alejandro Rodriguez Diaz del RealProstor: Kabinet R 5B/I
Telefon: 01/241 1442
E-mail: alejandro.rodriguez@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Ob petkih 10:00 - 11:20 (V petek 17.11.2017 odpade)
doc. dr. Gemma Maria Santiago AlonsoProstor: Kabinet R 5B/I
Telefon: 01/241 1442
E-mail: gemma.santiago@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
GOVORILNI URE (zimski semester) Ob četrtekih, od 10.30 do 11.30
lekt. mag. Daša StaničProstor: Kabinet 402
Telefon: 01/241 1412
E-mail: dasa.stanic@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure v izpitnem obdobju: v izpitnem obdobju bodo govorilne ure ob torkih, od 16.30 do 17.30 ter po dogovoru.
izr. prof. dr. Maja ŠabecProstor: Kabinet R14B/I
Telefon: 01/241 1406
E-mail: maja.sabec@ff.uni-lj.si maja.sabec@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure v zimskem semestru: torek 12.50-13.50, četrtek 11.10-12.10 (po predhodnem dogovoru). V torek, 24. 10. izjemoma ob 14.00.
doc. dr. Agata ŠegaProstor: Kabinet 427/a
Telefon: 01/241 1394
E-mail: agata.sega@ff.uni-lj.si agata.sega@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
Govorilne ure v zimskem semestru: ponedeljek, 13.45-15.00 torek, 10.30-11.15 Govorilne ure v torek, 19. 12., so zaradi nujnih obveznosti prestavljene na 18. uro.
doc. dr. Marjana Šifrar KalanProstor: Kabinet 401 - tajništvo
Telefon: 01/241 1408
E-mail: marjana.sifrar-kalan@ff.uni-lj.si marjana.kalan@gmail.com


Govorilne/uradne ure
GU v zimskem izpitnem obdobju: četrtek, 25.2., 13.00-14.00, sreda, 31.1., 10.00-11.00, ponedeljek, 5.2., 13.00-14.00, petek, 9.2., 12.30-13.30.
Metka ŠorliProstor: Kabinet 408 - knjižnica
Telefon: 01/241 1400
E-mail: metka.sorli@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Ponedeljek, torek, četrtek in petek od 10.00 do 13.00, ob sredah od 11 h do 17.00
asist. dr. Mojca ŠorliProstor: Kabinet 406
Telefon:
E-mail: mojca.sorli@guest.arnes.si mojca.sorli@siol.net


Govorilne/uradne ure
Paolo TazioProstor: Kabinet 547
Telefon:
E-mail: paolo.tazio@ff.uni-lj.si paolotazio@inwind.it


Govorilne/uradne ure
Torek, 11.15-12.15 (kab. 547) Sreda, 18.00-19.00 (kab. 547)
lekt. Andreja TrencProstor: Kabinet R4B/I
Telefon: 01/241 1408
E-mail: andreja.trenc@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
V zimskem izpitnem obdobju bodo govorilne ure ob torkih, od 14:00 do 15:00, razen 6.2.2018, ter v sredo, 7.2., ob 16:30 v 410. A. Trenc
izr. prof. dr. Boštjan Marko TurkProstor: Kabinet 403
Telefon: 01/241 1402
E-mail: bostjan-marko.turk@guest.arnes.si bostjan-marko.turk@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
v zimskem semestru 2017 - 2018 bom imel govorilne ure v četrtek med 17.30 in 18. 00h ter v petek med 9.30 in 10.30 h. v četrek 7. 12. govorilnih ur ne bom, ker predavam na društvu univerzitetnih profesorjev.
asist. Vita VeselkoProstor: Kabinet R4B/I
Telefon:
E-mail: vita.veselko@ff.uni-lj.si vita.veselko@gmail.com


Govorilne/uradne ure
ČETRTEK, 11.30–12.30, in po dogovoru.
izr. prof. dr. Primož VitezProstor: Kabinet 427/a
Telefon: 01/241 1394
E-mail: primoz.vitez@ff.uni-lj.si primoz.vitez@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
sreda od 11.00 do 13.00
Manuela VolmajerProstor: Kabinet 401 - tajništvo
Telefon: 01 241 1390
E-mail: manuela.volmajer@ff.uni-lj.si


Govorilne/uradne ure
Ponedeljek - petek: 11:00 - 13:00 Sreda: 11:00 - 15:00
lekt. mag. Nataša ŽugeljProstor: Kabinet 427/b
Telefon: 01/241 1404
E-mail: natasa.zugelj@ff.uni-lj.si natasa.zugelj@guest.arnes.si


Govorilne/uradne ure
V zimskem izpitnem obdobju bodo govorilne ure 25.1., 1.2. in 15.2., vsakič od 16.00 do 17.00. Govorilne ure: torek: 14.30-15.30