Back to top

Zagovori

Maja Pavlin

22.09.2017

Ime in priimek: Maja Pavlin
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Italijanščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 22.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 442/a
Naslov: Sodobni slovensko-italijanski odnosi na plitičnem, gospodarskem, jezikovnem in manjšinskem področju
Mentor: doc. dr. Igor Škamperle, red. prof. dr. Martina Ožbot Currie

Maja Pavlin

22.09.2017

Ime in priimek: Maja Pavlin
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 22.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 442/a
Naslov: Sodobni slovensko-italijanski odnosi na političnem, gospodarskem, jezikovnem in manjšinskem področju
Mentor: doc. dr. Igor Škamperle, red. prof. dr. Martina Ožbot Currie

Tadej Pogačnik

12.09.2017

Ime in priimek: Tadej Pogačnik
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francoščina - 2. stopnja - D, P, Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 102
Naslov: Položaj francoščine v Ilirskih provincah / La situation du français dans les Provinces illyriennes
Mentor: doc. dr. Florence Lucienne Gacoin Marks, izr. prof. dr. Rok Stergar

Mateja Brus

08.09.2017

Ime in priimek: Mateja Brus
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 08.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 13
Naslov: Kontrastivna analiza reklamnih besedil v slovenskem in italijanskem jeziku - jezikovna sredstva z namenom prepričevanja naslovnika
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Smolej, red. prof. dr. Martina Ožbot Currie

Vita Veselko

04.09.2017

Ime in priimek: Vita Veselko
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Hispanistika - 2. stopnja
Datum: 04.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 533
Naslov: Análisis sintáctico y papel discursivo de los procedimientos de topicalización y focalización en el discurso periodístico/Skladenjska analiza in diskurzivna vloga jezikovnih postopkov topikalizacije in fokalizacije v španskem novinarskem diskurzu
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič