Back to top

Zagovori

Maja Kumar

06.07.2018

Ime in priimek: Maja Kumar
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Hispanistika - 2. stopnja
Datum: 06.07.2018
Ura in prostor: 08:30, 209C
Naslov: Variante španščine v sinhronizaciji animiranih filmov: leksikalna, morfosintaktična in sociolingvistična analiza
Mentor: red. prof. dr. Jasmina Markic

Špela Poljanšek

06.07.2018

Ime in priimek: Špela Poljanšek
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 06.07.2018
Ura in prostor: 08:30, 209C
Naslov: Speči glas: pričevanja političnih zapornic v madridskem ženskem zaporu Las Ventas v obdobju frankizma
Mentor: red. prof. dr. Branka Kalenic Ramšak

Anja Banko

04.07.2018

Ime in priimek: Anja Banko
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francisticne študije - 2. stopnja - D
Datum: 04.07.2018
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 403
Naslov: Podobe alžirske vojne: zgodovina, spomin in mitologija
Mentor: doc. dr. Florence Lucienne Gacoin Marks

Nastja Radoš

03.07.2018

Ime in priimek: Nastja Radoš
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P, Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 03.07.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 012
Naslov: Kontrastivna analiza slovenskega in španskega samoglasniškega sistema
Mentor: izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, red. prof. dr. Jasmina Markic

Urška Klasinc

02.07.2018

Ime in priimek: Urška Klasinc
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Španšcina - 2. stopnja - D, P, Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 02.07.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 02
Naslov: Stališča in prepričanja dijakov ter profesorjev do rabe materinščine pri poučevanju angleščine in španščine
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, red. prof. dr. Janez Skela