Back to top

Zagovori

Nina Čufer

02.11.2017

Ime in priimek: Nina Čufer
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Italijanšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 02.11.2017
Ura in prostor: 13:50, Predavalnica 410
Naslov: L'analisi degli errori orali e della loro correzione nella classe di italiano come lingua straniera/Analiza ustnih napak in njihovega popravljanja pri pouku italijanščine kot tujega jezika
Mentor: doc. dr. Darja Mertelj