Studijski programi druge stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjska magistrska pedagoška dvopredmetna študijska smer Italijanščina

Vsebine

Drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente in študentke na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah.  

Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti in diplomantke usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih.  

Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji.  

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika italijanščine 1 30 30 0 0 3 zimski
Didaktika italijanščine 2 30 30 30 0 6 letni
Književnost v praksi 1 0 30 0 0 3
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Seminar iz prevajanja v italijanščino 1 0 30 0 0 3 zimski
Seminar iz prevajanja v italijanščino 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 2
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika italijanščine 1 30 30 0 0 3 zimski
Didaktika italijanščine 2 30 30 30 0 6 letni
Književnost v praksi 1 0 30 0 0 3
Seminar iz prevajanja v italijanščino 1 0 30 0 0 3 zimski
Seminar iz prevajanja v italijanščino 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 12
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Slovenščina za učitelje 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Besedilno jezikoslovje 1 30 0 0 0 3 zimski
Besedilno jezikoslovje 2 30 0 0 0 3
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3
Italijanska kultura in civilizacija 2 30 0 0 0 3
Latinščina za italijaniste A1 0 0 30 0 3 zimski
Latinščina za italijaniste A2 0 0 30 0 3 zimski
Literarna teorija 1 30 0 0 0 3 zimski
Literarna teorija 2 30 0 0 0 3
Poglavja iz novejše italijanske književnosti 2 30 0 30 0 3
Sinhrono italijansko jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika italijanščine - pedagoška praksa 0 15 15 0 6 letni
Didaktika italijanščine 3 15 15 30 0 3 zimski
Italijanska stilistika 0 0 30 0 3 zimski
Italijanščina v rabi 1 0 0 30 0 3
Magistrsko delo 0 60 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika italijanščine - pedagoška praksa 0 15 15 0 6 letni
Didaktika italijanščine 3 15 15 30 0 3 zimski
Italijanska stilistika 0 0 30 0 3 zimski
Italijanščina v rabi 1 0 0 30 0 3
Magistrsko delo 0 60 0 0 9 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Poučevanje in učenje slovnice (tuji jeziki) 10 10 10 0 3 zimski
Učne strategije in učenje tujih jezikov 10 10 10 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka