Studijski programi druge stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjska magistrska študijska smer Francistika z romanistiko - enopredmetna

Vsebine

Temeljni cilj smeri je poglabljati strokovno, teoretično in praktično znanje s področja francoskega jezika in književnosti, frankofonije ter romanistike nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomant poglobi znanja francoskega jezika, ki v Skupnem evropskem referenčnem okviru za poučevanje jezikov ustreza stopnji C1 z elementi C2. Prav tako pridobi poglobljena jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Diplomant nadgradi pridobljena znanja in kompetence na področju romanskih jezikov. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje kot napredovanje v programe tretjestopenjskega študija.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Govorna intervencija 0 30 0 0 3 letni
Pisno izražanje 0 0 60 0 3 zimski
Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni 15 0 30 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Tehnike argumentiranja 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 24
Strokovni izbirni predmeti 3 15
Zunanji izbirni predmeti 3
Literarna smer
Govorna intervencija 0 30 0 0 3 letni
Pisno izražanje 0 0 60 0 3 zimski
Pretvorbe na skladenjsko besedilni ravni 15 0 30 0 3 zimski
Razvoj romanskih jezikov 30 0 0 0 3 letni
Tehnike argumentiranja 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 15
Strokovni izbirni predmeti 5 3
Strokovni izbirni predmeti 6 24
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literarno prevajanje 0 30 0 0 3 zimski, letni
Osnove ustnega prevajanja 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino 0 30 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literarno prevajanje 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino 0 30 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Francoščina in romanski jeziki 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Seminar k francoski književnosti 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni
2. letnik P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 21
Strokovni izbirni predmeti 3 9
Zunanji izbirni predmeti 9
Literarna smer
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 9
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Strokovni izbirni predmeti 6 21
Zunanji izbirni predmeti 9
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Italijanska stilistika 0 0 30 0 3 zimski
Književnost v praksi 1 0 30 0 0 3 zimski
Sinhrono italijansko jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Španska in hispanoameriška umetnost 10 0 20 0 3 zimski
Teoretske vsebine 60 0 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literarno prevajanje 0 30 0 0 3 zimski, letni
Osnove ustnega prevajanja 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino 0 30 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Besedotvorje 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska jezikoslovna teorija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latinščina za franciste A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literarno prevajanje 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pragmatika v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pristopi k literarnemu prevajanju v francoščino 0 30 0 0 3 zimski, letni
Teorija diskurza in sociolingvistika 0 30 0 0 3 zimski, letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Italijanska stilistika 0 0 30 0 3 zimski
Književnost v praksi 1 0 30 0 0 3 zimski
Sinhrono italijansko jezikoslovje 0 30 0 0 3 zimski
Španska in hispanoameriška umetnost 10 0 20 0 3 zimski
Teoretske vsebine 60 0 0 0 5
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Francoska književnost 16. stoletja 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost in druge književnosti 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska književnost srednjega veka 30 0 0 0 3 zimski, letni
Francoska poezija 0 30 0 0 3 zimski, letni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 6
Književnost in kultura francoskega razsvetljenstva 30 0 0 0 3 zimski, letni
Kreativno pisanje v francoščini 0 30 0 0 3 zimski, letni
Seminar k francoski književnosti 20. stoletja 0 30 0 0 3 zimski, letni
Sodobna francoska književnost 30 0 0 0 3 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka