Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjski študijski program Italijanistika

Italijanistika, dvopredmetni študijski program: vsebuje naslednje smeri:

Staff