Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Italijanski jezik in književnost

Content

Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvopredmetnega študijskega programa Italijanski jezik in književnost pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvopredmetnega programa italijanistike, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugo disciplino ali področjem svojega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Italian Culture and Civilization 1 30 0 0 0 3 zimski
Italian Language Exercises 1 0 0 60 0 4 celoletni
Italian verb 1 15 0 30 0 3 zimski
Italian verb 2 15 0 30 0 3 letni
Modern Italian Language 1 30 0 60 0 5 celoletni
Slovene-Italian Contrastive Analysis 60 0 0 0 5 celoletni
Introduction to the Study of Italian Literature 60 0 60 0 7 celoletni
2. Year P S V D KT Semester
Italian Culture and Civilization 2 30 0 0 0 3 letni
Italian Language Exercises 2 0 0 60 0 4 celoletni
Modern Italian Language 2 15 0 45 0 4 zimski
Modern Italian Language 3 15 0 45 0 4 letni
Elements of Italian Syntax 60 0 0 0 4 celoletni
Early Italian Literature 60 0 60 0 8 celoletni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
French 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
French 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
French 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Intertextuality in Italian Literature 1 30 0 0 0 3 zimski
Italian Conversation 1 0 0 30 0 3 zimski
Italian Film 1 0 0 30 0 3 zimski
Spanish 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Spanish 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Spanish 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
3. Year P S V D KT Semester
Modern Italian Language 5 20 0 40 0 4 celoletni
Modern Italian Literature 30 30 60 0 8 celoletni
Italian Linguistics Seminar 0 60 0 0 4 celoletni
Seminar in Translation from Italian 0 60 0 0 4 celoletni
Introduction to Italian Linguistics 60 0 0 0 4 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
French 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
French 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
French 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Intertextuality in Italian Literature 1 30 0 0 0 3 zimski
Intertextuality in Italian Literature 2 30 0 0 0 3 letni
Italian Conversation 1 0 0 30 0 3 zimski
Italian Culture and Civilization 2 30 0 0 0 3 letni
Italian Film 1 0 0 30 0 3 zimski
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 3
Elective Subject from Another Faculty 2 0 0 0 0 3
Spanish 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Spanish 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Spanish 3 0 0 60 0 3 zimski, letni

Staff