Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni program Španski jezik in književnost

Content

Diplomantke in diplomanti študijskega programa španskega jezika in književnosti na prvi stopnji pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvopredmetnega programa španščine, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Literature 1: Periodization 1 30 0 30 0 5 zimski
Literature 2: Periodization 2 30 0 30 0 5 letni
Culture and Civilization 1 - Contemporary Spain 0 0 45 0 3 letni
Morphosyntax 1 15 0 30 0 4 zimski
Morphosyntax 2 15 0 30 0 4 letni
Spanish language 1 0 0 45 0 3 zimski
Spanish language 2 0 0 45 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Spanish Conversation 1 0 0 60 0 3 zimski
Spanish Theatre 0 0 60 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Literature 3: 19th, 20th and 21st Century Spanish Prose 30 0 30 0 5 zimski
Literature 4: Spanish American 19th, 20th and 21st Century Narrative 30 0 30 0 5 letni
Culture and Civilization 2 - Spain from the Middle Ages to the Pressent Day 0 0 45 0 3 letni
Spanish Verb 1 15 0 30 0 4 letni
Spanish language 3 0 0 45 0 3 zimski
Spanish language 4 0 0 45 0 3 letni
Spanish Word Formation 15 0 30 0 4 zimski
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
French 1 0 0 60 0 3 zimski
French 2 0 0 60 0 3 zimski
French 3 0 0 60 0 3 zimski
Italian 1 0 0 60 0 3 zimski
Italian 2 0 0 60 0 3 zimski
Italian 3 0 0 60 0 3 zimski
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 3
Catalan 1 0 0 60 0 3 zimski
Latin 1 0 0 60 0 3 zimski
Latin 2 0 0 60 0 3 zimski
Portuguese 1 0 0 60 0 3 zimski
Portuguese 2 0 0 60 0 3 zimski
Romanian I 0 0 60 0 3 zimski
Romanian II 0 0 60 0 3 zimski
Spanish Conversation 2 0 0 60 0 3 zimski
Spanish Theatre 0 0 60 0 3 zimski
3. Year P S V D KT Semester
Literature 5: Spanish and Spanish American Poetry 30 0 30 0 5 zimski
Literature 6: Spanish and Spanish American Theatre 30 0 30 0 5 letni
Culture and Civilization 3 - Latin America 0 0 45 0 3 letni
Spanish Syntax 30 15 0 0 4 letni
Spanish Verb 2 30 15 0 0 4 zimski
Spanish language 5 0 0 45 0 3 zimski
Spanish language 6 0 0 45 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
French 1 0 0 60 0 3 zimski
French 2 0 0 60 0 3 zimski
French 3 0 0 60 0 3 zimski
Italian 1 0 0 60 0 3 zimski
Italian 2 0 0 60 0 3 zimski
Italian 3 0 0 60 0 3 zimski
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 3
Catalan 1 0 0 60 0 3 zimski
Latin 1 0 0 60 0 3 zimski
Latin 2 0 0 60 0 3 zimski
Portuguese 1 0 0 60 0 3 zimski
Portuguese 2 0 0 60 0 3 zimski
Romanian I 0 0 60 0 3 zimski
Romanian II 0 0 60 0 3 zimski
Spanish Conversation 2 0 0 60 0 3 zimski
Spanish Theatre 0 0 60 0 3 zimski

Staff