Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Francistika

Content

Temeljni cilj programa je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbuja intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomant pridobi znanja francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji B2 z elementi C1. Prav tako pridobi temeljna jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje tako v poklicno življenje kot napredovanje v programe drugostopenjskega študija.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku..

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
French language in Modern Usage I 0 0 150 0 9 celoletni
Morphosyntax of the French Verb 15 0 30 0 3 letni
French Orthography and Pronunciation 30 0 30 0 5 zimski
Introduction to the Grammar of the French Language 15 0 15 0 3 zimski
Introduction to the Study of the Modern French and Francophone Literatures 0 0 60 0 4 letni
Outside elective subjects 6
2. Year P S V D KT Semester
19th century French Literature 60 0 0 0 5 zimski
French Speech 30 0 30 0 5 letni
French language in Modern Usage II 0 0 120 0 7 celoletni
Morphosyntax of the French Noun Phrase 15 0 30 0 3 zimski
Introduction to the French Syntax 15 0 15 0 3 letni
History and Geography of France 0 0 60 0 4 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Administrative and Business French 0 0 30 0 3 zimski, letni
Survey of 20th-century French Theater 30 0 0 0 3 zimski, letni
Survey of 20th-century French Poetry and Prose 30 0 0 0 3 zimski, letni
3. Year P S V D KT Semester
French Classicism 60 0 0 0 5 zimski
French language in Modern Usage III 0 0 135 0 8 celoletni
Basic course in Translation: Slovene to French 0 0 30 0 3 letni
Basic course in Translation: French to Slovene 15 0 15 0 3 zimski
Syntax and Text 15 0 30 0 3 zimski
French Literature from the beginnings to 1600. A history 60 0 0 0 5 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Administrative and Business French 0 0 30 0 3 zimski, letni
Survey of 20th-century French Theater 30 0 0 0 3 zimski, letni
Survey of 20th-century French Poetry and Prose 30 0 0 0 3 zimski, letni

Staff