Studijski programi druge stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjska študijska smer Hispanistika - dvopredmetna pedagoška

Content

Drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente in študentke na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti in diplomantke usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Spanish Language Teaching Methodology 1 45 15 15 0 7 celoletni
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Spanish Phonetics and Phonology and Oral Discourse 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 2
Elective subjects 2 6
Elective subjects 3 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Spanish Language Teaching Methodology 1 45 15 15 0 7 celoletni
Spanish Phonetics and Phonology and Oral Discourse 30 30 0 0 5 zimski
Elective subjects 4 6
Elective subjects 5 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
American Spanish 15 15 0 0 3 letni
Selected Linguistics Topics 2 15 30 0 0 3 letni
Selected Literary Topics 1 15 30 0 0 3 zimski
Spanish Prose of the Golden Age 30 30 0 0 4 letni
Spanish and Hispano-American Connections 10 0 20 0 3 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Slovene Language for Teachers 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Selected Linguistics Topics 2 15 30 0 0 3 letni
Selected Literary Topics 1 15 30 0 0 3 zimski
Spanish and Hispano-American Connections 10 0 20 0 3 letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
American Spanish 15 15 0 0 3 letni
Selected Linguistics Topics 2 15 30 0 0 3 letni
Selected Literary Topics 1 15 30 0 0 3 zimski
Teaching and Learning Grammar (Foreign Languages) 10 10 10 0 3 zimski
Spanish Prose of the Golden Age 30 30 0 0 4 letni
Spanish and Hispano-American Connections 10 0 20 0 3 letni
Learning Strategies in Foreign Language Learning 10 10 10 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Spanish Language Teaching Methodology: Teaching Practice 0 15 45 0 6 letni
Spanish Language Teaching Methodology 2 30 30 0 0 6 zimski
Master Thesis 0 30 0 0 9 letni
Elective subjects 1 9
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Spanish Language Teaching Methodology: Teaching Practice 0 15 45 0 6 letni
Spanish Language Teaching Methodology 2 30 30 0 0 6 zimski
Master Thesis 0 30 0 0 9 letni
Elective subjects 2 9
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Hispanoamerican Literature 15 15 15 0 3 zimski
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 3
Selected Linguistics Topics 2 15 30 0 0 3 letni
Selected Literary Topics 1 15 30 0 0 3 zimski
Teaching and Learning Grammar (Foreign Languages) 10 10 10 0 3 zimski
Translation 1 0 30 30 0 3 celoletni
Romance Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Spanish and Hispano-American Arts 10 0 20 0 3 zimski
Spanish Medieval Literature 30 30 0 0 4 zimski
Theoretical Linguistics and Literary Contents 60 0 0 0 3 zimski
Learning Strategies in Foreign Language Learning 10 10 10 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Hispanoamerican Literature 15 15 15 0 3 zimski
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 3
Selected Linguistics Topics 2 15 30 0 0 3 letni
Selected Literary Topics 1 15 30 0 0 3 zimski
Teaching and Learning Grammar (Foreign Languages) 10 10 10 0 3 zimski
Translation 1 0 30 30 0 3 celoletni
Romance Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Spanish and Hispano-American Arts 10 0 20 0 3 zimski
Spanish Medieval Literature 30 30 0 0 4 zimski
Theoretical Linguistics and Literary Contents 60 0 0 0 3 zimski
Learning Strategies in Foreign Language Learning 10 10 10 0 3 zimski

Staff