Studijski programi druge stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjska magistrska študijska smer Francistika - dvopredmetna

Content

Temeljni cilj smeri je poglabljanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomant pridobi znanja francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji C1 z elementi C2. Prav tako pridobi poglobljena jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje kot napredovanje v programe tretjestopenjskega študija.  

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Oral expression course 0 30 0 0 3 letni
Written expression course 0 0 60 0 3 zimski
Reformulation on Sentence-and Text-Level 15 0 30 0 3 zimski
Argumentation Techniques 15 0 30 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 6
Elective subjects 3 9
Literarna smer
Oral expression course 0 30 0 0 3 letni
Written expression course 0 0 60 0 3 zimski
Reformulation on Sentence-and Text-Level 15 0 30 0 3 zimski
Argumentation Techniques 15 0 30 0 3 letni
Elective subjects 4 3
Elective subjects 5 9
Elective subjects 6 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
French and Romance Languages 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Literature and Other Literatures 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Medieval Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Poetry 0 30 0 0 3 zimski, letni
Literature and Culture of French Enlightenment 30 0 0 0 3 zimski, letni
Creative Writing in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Contemporary French Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Word formation 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Linguistic Theory 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literary Translation 0 30 0 0 3 zimski, letni
Introduction to Oral Translation 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatics in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Aspects of Literary Translation into French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3 zimski, letni
Discourse Theory and Socio-linguistics 0 30 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
French and Romance Languages 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Literature and Other Literatures 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Medieval Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Poetry 0 30 0 0 3 zimski, letni
Literature and Culture of French Enlightenment 30 0 0 0 3 zimski, letni
Creative Writing in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Seminar on the French Literature of the 20th century 0 30 0 0 3 zimski, letni
Contemporary French Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
Word formation 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literary Translation 0 30 0 0 3 zimski, letni
Aspects of Literary Translation into French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Discourse Theory and Socio-linguistics 0 30 0 0 3 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Master's thesis 0 0 0 0 15 letni
Elective subjects 1 9
Elective subjects 2 3
Outside elective subjects 3
Literarna smer
Master's thesis 0 0 0 0 15 letni
Elective subjects 3 9
Elective subjects 4 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Word formation 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Linguistic Theory 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literary Translation 0 30 0 0 3 zimski, letni
Introduction to Oral Translation 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatics in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Aspects of Literary Translation into French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3 zimski, letni
Discourse Theory and Socio-linguistics 0 30 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Literature and Other Literatures 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Medieval Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Poetry 0 30 0 0 3 zimski, letni
Literature and Culture of French Enlightenment 30 0 0 0 3 zimski, letni
Creative Writing in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Contemporary French Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Literature and Other Literatures 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Medieval Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Poetry 0 30 0 0 3 zimski, letni
Literature and Culture of French Enlightenment 30 0 0 0 3 zimski, letni
Creative Writing in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Seminar on the French Literature of the 20th century 0 30 0 0 3 zimski, letni
Contemporary French Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Word formation 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literary Translation 0 30 0 0 3 zimski, letni
Aspects of Literary Translation into French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Discourse Theory and Socio-linguistics 0 30 0 0 3 zimski, letni

Staff