Studijski programi druge stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjska magistrska študijska smer Francistika z romanistiko - enopredmetna

Content

Temeljni cilj smeri je poglabljati strokovno, teoretično in praktično znanje s področja francoskega jezika in književnosti, frankofonije ter romanistike nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomant poglobi znanja francoskega jezika, ki v Skupnem evropskem referenčnem okviru za poučevanje jezikov ustreza stopnji C1 z elementi C2. Prav tako pridobi poglobljena jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Diplomant nadgradi pridobljena znanja in kompetence na področju romanskih jezikov. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo tako uspešno vključevanje v poklicno življenje kot napredovanje v programe tretjestopenjskega študija.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Oral expression course 0 30 0 0 3 letni
Written expression course 0 0 60 0 3 zimski
Reformulation on Sentence-and Text-Level 15 0 30 0 3 zimski
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3 letni
Argumentation Techniques 15 0 30 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 24
Elective subjects 3 15
Outside elective subjects 3
Literarna smer
Oral expression course 0 30 0 0 3 letni
Written expression course 0 0 60 0 3 zimski
Reformulation on Sentence-and Text-Level 15 0 30 0 3 zimski
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3 letni
Argumentation Techniques 15 0 30 0 3 letni
Elective subjects 4 15
Elective subjects 5 3
Elective subjects 6 24
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
French and Romance Languages 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Word formation 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Linguistic Theory 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literary Translation 0 30 0 0 3 zimski, letni
Introduction to Oral Translation 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatics in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Aspects of Literary Translation into French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Discourse Theory and Socio-linguistics 0 30 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Literature and Other Literatures 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Medieval Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Poetry 0 30 0 0 3 zimski, letni
Literature and Culture of French Enlightenment 30 0 0 0 3 zimski, letni
Creative Writing in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Contemporary French Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Word formation 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Linguistic Theory 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literary Translation 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pragmatics in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Aspects of Literary Translation into French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Discourse Theory and Socio-linguistics 0 30 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
French and Romance Languages 30 0 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A1 0 0 30 0 3 zimski, letni
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Literature and Other Literatures 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Medieval Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Poetry 0 30 0 0 3 zimski, letni
Literature and Culture of French Enlightenment 30 0 0 0 3 zimski, letni
Creative Writing in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Seminar on the French Literature of the 20th century 0 30 0 0 3 zimski, letni
Contemporary French Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
2. Year P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Master's thesis 0 0 0 0 15 letni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 2 21
Elective subjects 3 9
Outside elective subjects 9
Literarna smer
Master's thesis 0 0 0 0 15 letni
Elective subjects 4 9
Elective subjects 5 6
Elective subjects 6 21
Outside elective subjects 9
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Italian Stylistics 0 0 30 0 3 zimski
Literature in Practice 1 0 30 0 0 3 zimski
Synchronic Italian Linguistics 0 30 0 0 3 zimski
Spanish and Hispano-American Arts 10 0 20 0 3 zimski
Theoretical Linguistics and Literary Contents 60 0 0 0 5
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Word formation 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Linguistic Theory 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literary Translation 0 30 0 0 3 zimski, letni
Introduction to Oral Translation 0 0 30 0 3 zimski, letni
Pragmatics in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Aspects of Literary Translation into French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Discourse Theory and Socio-linguistics 0 30 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Literature and Other Literatures 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Medieval Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Poetry 0 30 0 0 3 zimski, letni
Literature and Culture of French Enlightenment 30 0 0 0 3 zimski, letni
Creative Writing in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Contemporary French Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Word formation 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Linguistic Theory 0 30 0 0 3 zimski, letni
Latin for Students of French A2 0 0 30 0 3 zimski, letni
Literary Translation 0 30 0 0 3 zimski, letni
Pragmatics in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Aspects of Literary Translation into French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Discourse Theory and Socio-linguistics 0 30 0 0 3 zimski, letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Italian Stylistics 0 0 30 0 3 zimski
Literature in Practice 1 0 30 0 0 3 zimski
Synchronic Italian Linguistics 0 30 0 0 3 zimski
Spanish and Hispano-American Arts 10 0 20 0 3 zimski
Theoretical Linguistics and Literary Contents 60 0 0 0 5
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
French Literature of the 16th Century 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Literature and Other Literatures 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Medieval Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni
French Poetry 0 30 0 0 3 zimski, letni
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 6
Literature and Culture of French Enlightenment 30 0 0 0 3 zimski, letni
Creative Writing in French 0 30 0 0 3 zimski, letni
Seminar on the French Literature of the 20th century 0 30 0 0 3 zimski, letni
Contemporary French Literature 30 0 0 0 3 zimski, letni

Staff