Studijski programi druge stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjska študijska smer Hispanistika - enopredmetna

Content

Študenti študijske smeri druge stopnje Hispanistika pridobijo vsa znanja o španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi s področjem njihovega študija. Poleg jezikovnih znanj, izpostavljenih v študijskem programu na prvi stopnji, velja za diplomante na drugi stopnji posebej izpostaviti še naslednja znanja in zmožnosti: poglobljeno poznavanje španskega jezikovnega sistema z možnostjo specializiranega poznavanja posameznih ravni in jezikoslovnih izhodišč teh znanj, poznavanje osnovnih literarno kritiških izhodišč, kot so potrebna za samostojno preučevanje umetnostnih besedil, poznavanje različnih pristopov in metod jezikovnega in literarnega preučevanja raznih besedil, sposobnost kritične presoje in uporabe pridobljenih znanj in zmožnosti, sposobnost selektivnega izbora in uporabe metod preučevanja besedil v španskem jeziku, sposobnost interdisciplinarnega povezovanja izbranih študijskih in raziskovalnih vsebin, sposobnost smiselne sinteze zbranih podatkov in ugotovitev, sposobnost predstavitve doseženih rezultatov glede na njihov družben pomen.  

Študent študijske smeri Hispanistika svoja znanja in zmožnosti uporablja kritično in skladno v povezavi z drugim ali drugimi področji študija. Za svoje medkulturno posredovanje in druge dejavnosti sprejema etično odgovornost. S svojim delom se trudi prispevati k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogati znanja na vseh področjih svojega delovanja. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
American Spanish 15 15 0 0 3 letni
Hispanoamerican Literature 15 15 15 0 3 zimski
Translation 1 0 30 30 0 5 celoletni
Spanish Prose of the Golden Age 30 30 0 0 6 letni
Spanish and Hispano-American Arts 10 0 20 0 3 zimski
Spanish Medieval Literature 30 30 0 0 6 zimski
Spanish and Hispano-American Connections 10 0 20 0 3 letni
Spanish Phonetics and Phonology and Oral Discourse 30 30 0 0 6 zimski
Spanish for Specific Purposes 0 0 60 0 5 celoletni
History of Spanish Language 30 30 0 0 6 letni
Elective subjects 1 8
Elective subjects 2 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Selected Linguistics Topics 2 15 30 0 0 4 letni
Selected Literary Topics 1 15 30 0 0 4 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
French 1 0 0 60 0 3 zimski
French 2 0 0 60 0 3 zimski
French 3 0 0 60 0 3 zimski
Italian 1 0 0 60 0 3 zimski
Italian 2 0 0 60 0 3 zimski
Italian 3 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 3
Catalan 1 0 0 60 0 3 zimski
Latin 1 0 0 60 0 3 zimski
Latin 2 0 0 60 0 3 zimski
Portuguese 1 0 0 60 0 3 zimski
Portuguese 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Portugal 3 0 0 60 0 3 zimski
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3 letni
Romance Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Romanian I 0 0 60 0 3 zimski
Romanian II 0 0 60 0 3 zimski
Romanian III 0 0 60 0 3 zimski
Spanish Theatre 0 0 60 0 3 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Translation 2 0 30 30 0 5 zimski, letni
Theoretical Linguistics and Literary Contents 60 0 0 0 5 zimski
Elective subjects 1 30
Elective subjects 2 8
Elective subjects 3 12
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Master's seminar and Master's thesis in Linguistics 0 45 0 0 30 celoletni
Master's seminar and Master's thesis in Literature 0 45 0 0 30 celoletni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Selected Linguistics Topics 2 15 30 0 0 4 letni
Selected Literary Topics 1 15 30 0 0 4 zimski
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
French 1 0 0 60 0 3 zimski
French 2 0 0 60 0 3 zimski
French 3 0 0 60 0 3 zimski
Italian 1 0 0 60 0 3 zimski
Italian 2 0 0 60 0 3 zimski
Italian 3 0 0 60 0 3 celoletni
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 3
Catalan 1 0 0 60 0 3 zimski
Latin 1 0 0 60 0 3 zimski
Latin 2 0 0 60 0 3 zimski
Portuguese 1 0 0 60 0 3 zimski
Portuguese 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Portugal 3 0 0 60 0 3 zimski
Development of Romance Languages 30 0 0 0 3 letni
Romance Linguistics 30 0 0 0 3 zimski
Romanian I 0 0 60 0 3 zimski
Romanian II 0 0 60 0 3 zimski
Romanian III 0 0 60 0 3 zimski
Spanish Theatre 0 0 60 0 3 zimski

Staff