Office hours

Sreda od 15.00 do 16.30 v kabinetu 14a na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2.
Kabinet 536/g

Department of Library and Information Science and Book Studies

doc. dr. Cvetka Teja Koler Povh

Compulsory Courses

Elective Courses

Staff

Events

10. 09. 2020
Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

28. 09. 2020
Mednarodna pisarna, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

10. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation for international students

28. 09. 2020
Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

04. 11. 2020
Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon