Aplikativna recepcija francoske srednjeveške književnosti

Aplikativna recepcija francoske srednjeveške književnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Pintarič Miha

Vsebina

Vsebina je definirana z naslovi del francoske (in okcitanske) književnosti med 1100 in 1600 (na primer »chansons de geste«, trubadurska poezija, dvorski roman, lirska poezija v poznem srednjem veku, alegorična literatura, kronike, gledališče, satirična literatura itd. Zvrsti se prepletajo, program pa se glede na specifično izbrana besedila spreminja iz leta v leto, sicer pa je omejen na pomembnejša dela iz predmetnega obdobja, katerih analiza bo študentu med drugim koristila pri izdelavi magistrske naloge, tako da predmet lahko služi tudi kot priprava nanjo, sicer pa je nadgradnja in aplikacija znanja, pridobljenega na nižji stopnji, deloma pa tudi že na višji.