Francoska književnost in druge umetnosti

Francoska književnost in druge umetnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gacoin Marks Florence Lucienne, izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Vsebina

Seminar se prične z uvodom o povezavah med književnostjo in drugimi umetnosmi na sploh. Sledi predstavitev različnih oblik teh odnosov v francoski kulturi (motiv slike v književnosti, različne oblike prirejanja literarnega dela za film, uporaba filmskih in glasbenih postopkov v sodobni literaturi, itd.). Za temo raziskovalne naloge si študentje izberejo konkreten primer povezave, ki ga podrobno analizirajo.