Francosko-slovenski literarni stiki

Francosko-slovenski literarni stiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gacoin Marks Florence Lucienne

Vsebina

Seminar predstavlja razvoj slovenskih literarnih odnosov z dveh vidikov:
- Razvoj prevajanja francoske književnosti v slovenski jezik in slovenske književnosti v francoski jezik;
- Vpliv francoske književnosti na razvoj slovenske književnosti.
Teme za seminarske naloge bodo torej lahko iz dveh različnih področij: iz traduktologije ali iz raziskovanja vplivov.