Izbrane teme iz književnosti 2

Izbrane teme iz književnosti 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šabec Maja

Vsebina

1. sklop: Celestina med srednjim vekom in renesanso
Predmet seznanja študenta z zgodovinskim, kulturnim in literarnim kontekstom Celestine Fernanda de Rojasa. Na podlagi literarnokritiške analize besedila osvetli značilnosti srednjeveškega pojmovanja ljubezni, smrti, družbenih hierarhij in moralnih vrednot in jih sooča s prihajajočimi vplivi renesanse.
- zgodovinski in literarni kontekst 15. stoletja
- avtorstvo in okoliščine nastanka besedila
- problematika zvrstne opredelitve
- slogovne posebnosti
- Celestina in dvorsko literarno izročilo ter sentimentalni roman
- gorteskni realizem
- medbesedilnost
- parodija
- mizoginija in poveličevanje žensk
- vloga magije pri oblikovanju usode junakov
- dramske prvine in uprizoritvene možnosti