Kreativno pisanje v francoščini

Kreativno pisanje v francoščini

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pintarič Miha

Vsebina

Na temelju vsakokrat posebej določenega korpusa že znanih ali na novo obdelanih reprezentativnih besedil različnih zvrsti in analize njihovih specifičnih značilnosti razumeti njihovo praktično diferenciacijo v historično-sociološkem (diahronem in sinhronem) smislu s posebnim ozirom na funkcionalnost besedila in, predvsem, samostojno uporabiti pridobljeno znanje pri ustvarjanju lastnih besedil v ustreznih kontekstih.