Literarno prevajanje (gr.)

Literarno prevajanje (gr.)

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hriberšek Matej, red. prof. dr. Marinčič Marko

Vsebina

- pristopi k branju in razumevanju besedila
- različne edicije besedil in njihove značilnosti
- posebnosti prevoda besedila iz grščine v slovenščino
- najpomembnejši priročniki
- nekatere posebnosti grške skladnje in metrike,
- osnove stilistike: slogovne značilnosti posameznih besedil in njihovega kulturnega konteksta (poezija/proza ter posamezne literarne zvrsti)
- slovenski verz in verzni sistemi ter vloga antičnega verza v njem
- zgodovina prevajanja iz klasičnih jezikov
- prevodi sodobne grške književnosti v slovenščino: zgodovina in posebnosti