Pisanje strokovnega besedila

Pisanje strokovnega besedila

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Wang Qian, red. prof. dr. Rošker Jana

Vsebina

Spoznavanje in analiza karakteristik strokovnega pisanja, pisanje besedil po vzoru obstoječih strokovnih besedil, samostojno pisanje strokovnih besedil.