Seminar k francoski književnosti 20. stoletja

Seminar k francoski književnosti 20. stoletja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Vsebina

Seminar zajema komplementarno delo na predstavitvi francoske književnosti s posebnim oziroma na dva momenta. Prvi je celovitost in sovisnost predmeta kot duhovno-zgodovinske celote, ki se še odvija v konkretnem historičnem toku. Drugi, temu korelativen pa je moment individualnega zapopadka celotne tvarine, kot so ga izoblikovali pomembni avtorji. Ti so vedno ustvarjali v korelaciji s prvotno matriko, ki so jo negirali, nadgrajevali ali dopolnjevali. (nadrealizem, Valery, Proust, npr.). Predmet se ukvarja s to obliko sovisnosti sodobne francoske književnosti, svoje delo pa ves čas opira na izkušnjo teksta. Hermenevtika literarnega besedila kot takega je v ospredju, študentje pa soočeni z besedilom dobijo nujna napotila za umevanje in estetsko evalvacijo konkretnega avtorja.