Slovenska glasba 1 D

Slovenska glasba 1 D

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Stefanija Leon

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo specialne problematike v okviru zgodovine slovenske glasbe med letom 1918 in 1945. Ta se osredotoča na različna zgodovinska vprašanja, ki lahko obsegajo posamezne:

ustvarjalce,
zvrsti,
glasbene oblike,
časovne izseke,
geografska območja,
glasbeno reprodukcijo,
recepcijo glasbenih del.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.