Teoretske vsebine

Teoretske vsebine

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kalenić Ramšak Branka, red. prof. dr. Markič Jasmina

Vsebina

Predmet ima tri enakovredne tematske sklope: teorija jezika, teorija prevajanja, literarna teorija. Izvajalo ga bo več izvajalcev.

Teorija jezika:
Predmet jezikoslovja in njegova opredelitev. Jezik in sporočanje. Zgodovinski pregled jezikoslovja. Sodobne jezikoslovne šole in teorije. Jezikoslovje in druge vede. Sociolingvistika. Psiholingvistika. Jezik in kultura. Jezik in literatura. Klasiki španskega jezikoslovja. Sodobni tokovi v španskem in hispanoameriškem jezikoslovju.

Literarna teorija:
Opredelitev. Zgodovinski pregled. Sodobne literarne teorije. Metodologije literarne vede. Predstavniki španske literarne teorije.

Prevodoslovje:
Opredelitev. Zgodovina prevajanja. Sodobne traduktološke teorije. Teorije s področja tolmačenja.