Ženske avtorice v razvoju francoske književnosti

Ženske avtorice v razvoju francoske književnosti

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Marinčič Katarina, izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko

Vsebina

Predmet obravnava vlogo žensk v francoski literarni in kulturni zgodovini. Predstavitev tematike poteka ob konkretnih literarnih besedilih (deloma po izboru študentov) ter v več med seboj prepletenih tematskih sklopih: vélika ženska imena francoske literarne zgodovine (Marie de France, Mme de Lafayette, Mme de Sévigné, Mme de Staël, G. Sand, M. Duras, M. Yourcenar idr.); ženske kot glasnice ženskih usod; ženske kot mecenke in pobudnice literarnega in kulturnega življenja; ženske kot literarna publika.