Značilnosti sodobne kitajščine

Značilnosti sodobne kitajščine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Petrovčič Mateja

Vsebina

Predmet predstavi poglavitne sklope kitajske slovnice, pri čemer obdela besedne vrste, stavčne člene in stavčne tipe v kitajskem jeziku.

Izbrane vsebine so predstavljene še skozi različne teoretične okvirje (funkcionalni, pragmatični, teorija diskurza).