Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Drugostopenjski študijski program Hispanistika

Hispanistika vsebuje naslednje smeri:

Sodelavke in sodelavci oddelka