Metode analize glasbe 1 D

Metode analize glasbe 1 D

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Stefanija Leon

Vsebina

Namen predmeta je predstaviti sodobno stanje raziskovanja glasbenega stavka skozi zgodovino do danes. Gre za načine analiziranja glasbenega stavka, glasbenega dela in recepcije glasbe, pri čemer upošteva tudi analizo multimedijske predstavitve glasbe, ki je v stoletju množičnih medijev postala vedno pomembnejša.

Predmet ina tri vsebinske sklope: po zgodovinskem prerezu so predstavljeni teoretični koncepti analize glasbe. Tretji sklop je osredotočen na praktične analize glasbe na izbranih primerih, kot so glasbene zvrsti, ciklusi, posamezna glasbena dela ali posnetki ter recepcija.

Posebna posoznost bo namenjena tudi računalniški analizi glasbe. Ta del bo izveden v obliki individualnega dela s študentom enopredmetne smeri in bo prinesel 1 KT več.

Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.