Moderni italijanski jezik 5

Moderni italijanski jezik 5

Stopnja: 1

Ure predavanj: 20

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 40

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kenda Jana, Molle Tiziana, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

- opremljanje pisane strani v italijanščini (pravilna uporaba ločil, odstavki, začetek nove vrstice);
- teoretična razlaga in navodila, kako pisati v italijanskem jeziku. Tematski sklopi: obnova, opis, poročilo, argumentativno delo.
- osnove leksikalne morfologije (derivacija: sufiksacija, prefiksacija; parasintetične oblike, zložene besede); sestava italijanskega besedišča); paradigmatski leksikalni odnosi (sinonimija, antonimija, hiponimija, hiperonimija, meronimija), polisemija