Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni program Španski jezik in književnost

Vsebine

Diplomantke in diplomanti študijskega programa španskega jezika in književnosti na prvi stopnji pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvopredmetnega programa španščine, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Književnost 1: Periodizacija 1 30 0 30 0 5 zimski
Književnost 2: Periodizacija 2 30 0 30 0 5 letni
Kultura in civilizacija 1 - Sodobna Španija 0 0 45 0 3 letni
Morfosintaksa 1 15 0 30 0 4 zimski
Morfosintaksa 2 15 0 30 0 4 letni
Španski jezik 1 0 0 45 0 3 zimski
Španski jezik 2 0 0 45 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Španska konverzacija 1 0 0 60 0 3 zimski
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Književnost 3: Španska proza 19., 20. in 21. stoletja 30 0 30 0 5 zimski
Književnost 4: Hispanoameriška proza 19., 20. in 21. stoletja 30 0 30 0 5 letni
Kultura in civilizacija 2 - Španija od srednjega veka do danes 0 0 45 0 3 letni
Španski glagol 1 15 0 30 0 4 letni
Španski jezik 3 0 0 45 0 3 zimski
Španski jezik 4 0 0 45 0 3 letni
Špansko besedotvorje 15 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski
Španska konverzacija 2 0 0 60 0 3 zimski
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski
3. letnik P S V D KT Semester
Književnost 5: Španska in hispanoameriška poezija 30 0 30 0 5 zimski
Književnost 6: Španska in hispanoameriška dramatika 30 0 30 0 5 letni
Kultura in civilizacija 3 - Latinska Amerika 0 0 45 0 3 letni
Španska skladnja 30 15 0 0 4 letni
Španski glagol 2 30 15 0 0 4 zimski
Španski jezik 5 0 0 45 0 3 zimski
Španski jezik 6 0 0 45 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 zimski
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Katalonščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 1 0 0 60 0 3 zimski
Portugalščina 2 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski
Španska konverzacija 2 0 0 60 0 3 zimski
Špansko gledališče 0 0 60 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka