Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Prvostopenjski univerzitetni dvopredmetni študijski program Francistika

Vsebine

Temeljni cilj programa je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbuja intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomant pridobi znanja francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji B2 z elementi C1. Prav tako pridobi temeljna jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje tako v poklicno življenje kot napredovanje v programe drugostopenjskega študija.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte v predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

2. letnik P S V D KT Semester
Besediloslovje 0 0 0 0 6
Francoska književnost 19. stoletja 60 0 0 0 5
Francoski govor 30 0 30 0 5
Francoščina v rabi 2 0 0 120 0 7
Frankofonija v mednarodnem okviru 15 0 15 0 3
Imenska kontrastivna morfosintaksa 0 0 0 0 6
Leksikologija s frazeologijo 15 0 15 0 3
Sodobna francoska in frankofonske književnosti 0 0 0 0 6
Uvod v sintakso 15 0 15 0 3
Zgodovina in geografija Francije 0 0 60 0 4
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoski gledališki govor 0 0 30 0 3
Italijanščina 1 0 0 60 0 3
Italijanščina 2 0 0 60 0 3
Italijanščina 3 0 0 60 0 3
Portugalščina 1 0 0 60 0 3
Portugalščina 2 0 0 60 0 3
Romunščina I 0 0 60 0 3
Romunščina II 0 0 60 0 3
Španščina 1 0 0 60 0 3
Španščina 2 0 0 60 0 3
3. letnik P S V D KT Semester
Administrativno-poslovna francoščina 0 0 30 0 3
Diplomsko delo 0 0 0 0 6
Francoski klasicizem 60 0 0 0 5
Francoščina v rabi 3 0 0 135 0 8
Osnove prevajanja v francoščino 0 0 30 0 3
Osnove prevajanja v slovenščino 15 0 15 0 3
Sintaksa povedi in besedilo 0 0 0 0 6
Starejša francoska književnost 60 0 0 0 5
Zgodovina francoskega jezika 0 0 0 0 3
Strokovni izbirni predmeti 1 18
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Intertekstualnost v italijanski književnosti 1 30 0 0 0 3
Intertekstualnost v italijanski književnosti 2 30 0 0 0 3
Italijanska konverzacija 1 0 0 30 0 3
Italijanska kultura in civilizacija 2 30 0 0 0 3
Italijanska kultura in civilizacija 3 0 0 30 0 3
Italijanski film 1 0 0 30 0 3
Književnost 1: Periodizacija 1 30 0 30 0 5
Književnost 2: Periodizacija 2 30 0 30 0 5
Književnost 3: Španska proza 19., 20. in 21. stoletja 30 0 30 0 5
Književnost 4: Hispanoameriška proza 19., 20. in 21. stoletja 30 0 30 0 5
Književnost 5: Španska in hispanoameriška poezija 30 0 30 0 5
Književnost 6: Španska in hispanoameriška dramatika 30 0 30 0 5
Kultura in civilizacija 1 - Sodobna Španija 0 0 45 0 3
Kultura in civilizacija 2 - Španija od srednjega veka do danes 0 0 45 0 3
Kultura in civilizacija 3 - Latinska Amerika 0 0 45 0 3
Španska skladnja 30 15 0 0 4
Španski glagol 2 30 15 0 0 4

Sodelavke in sodelavci oddelka