Back to top

DOGODKI IN NOVICE

Strošek zagovora magistrskega dela


Zagovor magistrskega dela je brezplačen še 2 leti po preteku statusa, če v času statusa opravite vse druge obveznosti in najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa prijavite temo zaključnega dela.

 

Vir:

V skladu s Spremembo Statuta UL (4. odstavek 128. člena Statuta UL) z dne 13. 10. 2018 lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti, razen zaključnega dela, in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

Še vedno pa je v veljavi 2. odstavek 202. člena Statuta UL, ki določa: »Določba 128. člena se ne uporablja za tiste študente, ki so v času pred izgubo statusa študenta opravili vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, niso pa še oddali zaključnega dela, če od izgube statusa študenta nista minili več kot dve leti, ob pogoju, da so oddali zaključno delo do 1. 10. 2019.«

Za študente, ki zakjučno delo oddajo do 1. 10. 2019, velja določba 2. odstavka 202. člena Statuta UL, za ostale pa velja 4. odstavek 128. člena Statuta UL.

 

http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Navodila_postopki#Status%20%C5%A1tudentaSlovenske dežele med XVII. in XIX. stoletjemV Parizu je izšla knjiga z naslovom Les Régions slovènes entre XVIIIe et XIXe siècles. Plurilinguisme et transferts culturels à la frontière entre empire des Habsbourg et Venise (Slovenske dežele med XVII. in XIX. stoletjem: večjezičnost in kulturni transferji na meji med habsburško monarhijo in Beneško republiko), ki je delo Oddelka za romanske jezike in književnosti, Oddelka za zgodovino, Oddelka za primerjalno književnost ter Oddelka za prevajalstvo. Vsebuje članke v italijanskem, francoskem in angleškem jeziku.

 

Naslovnica in kazalo knjige tukaj.Gostujoče predavanje Marise Martínez PériscoMarisa Martínez Périsco, profesorica šp. in hispanoam. književnosti na univerzah Guglielmo Marconi v Rimu in Università di Macerata ter uveljavljena pesnica, bo imela v četrtek, 10. 10., dve predavanji:

  • 9.40–11.10 v pred. 1-Rim — o sodobnem španskem pesniku Luisu Garcíi Monteru,
  • 13.50–15.20 v pred. 13 — o Borgesovi poeziji.

 

Več o gostujoči predavateljici: http://www.marisamartinezpersico.com/index.html

 

Lepo vabljeni!Besedna postaja: Ferdinand de Saussure22. 10. 2019, ob 17.00 v Modri sobi:

Ferdinand de Saussure, Splošno jezikoslovje (Studia humanitatis, prevedla: Saša Jerele) 

 

Tokratna Besedna postaja gosti oba urednika in pisca spremnih študij k novemu slovenskemu prevodu Saussurjevega Splošnega jezikoslovja (1916). Saussurjeva knjiga je ključen jezikoslovni tekst, ki je začrtala mnoge smeri jezikoslovnega raziskovanja v 20. in 21. stoletju. Knjiga Splošno jezikoslovje še dandanes privablja številne mislece v humanistiki in družboslovju, da se opredelijo glede njenih temeljnih izhodišč. Knjigo bosta predstavila doc. dr. Jože Vogrinc in izr. prof. dr. Primož Vitez.

 

Prijazno vabljeni!

 

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.Naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanjeUpravičeno obdobje izmenjave je od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2020

Za prijavo na naknadni razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2019-2020 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do srede 23. 10. 2019  v natisnjeni obliki oddate v Mednarodni pisarni. Prijavnica mora biti podpisana s strani oddelka:

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. Študenti 1. letnika 2 . stopnje k prijavi predložite izpis ocen iz 1. stopnje.
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

* morebitna dodatna dokazila, ki jih zahteva oddelek se odda direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka oz. pri oddelčnem koordinatorju)

 

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Ocenjevanje in izbor kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo.Pridruži se francoski gledališki skupiniVaje bodo potekale ob sredah v R1B ob 18h

Prvo srečanje bo 30. 10. 2019.