Back to top

DOGODKI IN NOVICE

Doc. dr. Agata Šega o izrednih izpitnih rokih


Doc. dr. Agata Šega želi vsem študentom in študentkam romanistike, ki so letos ali v prejšnjih študijskih letih poslušali katerega koli od njenih predmetov, omogočiti, da čas izolacije izkoristijo za samostojen študij doma in čimprejšnje opravljanje vseh še neopravljenih obveznosti. V ta namen ponuja vsem že zdaj možnost izrednega individualnega ustnega opravljanja vseh svojih izpitov prek enega od spletnih orodij po dogovoru. V kolikor se bo izolacija podaljšala, se pripravljajo za ta namen tudi rešitve za izvajanje pisnih izpitov, zato naj se oglasijo tudi vsi tisti, ki bi radi opravljali Uvod v francosko slovnico (razen tistih, ki ste se že oglasili) in Glagolsko morfosintakso. Kandidati se na izpit prijavite z elektronskim sporočilom na agata.sega@guest.arnes.si, v naslov pa vnesite točen naziv predmeta, ki ga želite opravljati.Gregor Perko (1973–2020)Gregor Perko je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani študiral francoščino in primerjalno književnost in na tej ustanovi pod mentorstvom Vladimirja Pogačnika tudi doktoriral z izvrstno tezo o leksikografskih prijemih v dvojezičnih slovarjih, s posebnim ozirom na koncept slovensko-francoskega slovarja. Kot raziskovalec se je tudi kasneje osredotočal na leksikološke in leksikografske teme, sodeloval pri pripravi nekaterih ključnih slovarskih del na svojem področju in navezal številne stike s kolegi jezikoslovci po vsej Evropi. Obenem se je ves čas vračal na polje francoske literature in z interdisciplinarnimi analitičnimi postopki razčlenjeval zlasti delo Louisa-Ferdinanda Célina, ki mu je bil s svojo izvirno prozno pisavo še posebej blizu. Širina uvida v vse, tudi literarne razsežnosti francoščine mu je omogočila tudi poglobljeno prevajalsko delo. Kot prevajalec je v slovenščino prelil tako zahtevne teoretske tekste, kakršne sta pisala filozofa Paul Ricoeur in Vladimir Jankélévitch.

Med študenti je imel Gregor Perko posebno veljavo kot izredno priljubljen profesor in mentor. Na romanistiki je v dobrih dvajsetih letih svojega pedagoškega dela usmeril in k srečnim raziskovalnim sklepom pripeljal skoraj sto študentk in študentov francoščine na vseh študijskih stopnjah. Njegove govorilne ure so bile iz tedna v teden polne živahnega razpravljanja in pomirjujočih razlag, kakršne zmore le zavzet in kar najbolj odprt pedagog.

Ob svojem učiteljskem in raziskovalnem delu se je Gregor Perko scela angažiral pri organizaciji Oddelka za romanske jezike in književnosti. Pri zasnutju in izpeljavi bolonjskih programov je bil ključni člen oddelka in skrben koordinator, ki se je z enako vnemo posvečal formalnim in vsebinskim razrešitvam študijskih dilem. Svoje bogate organizacijske izkušnje je prenesel tudi na raven celotne Filozofske fakultete. Prodekan FF je bil med letoma 2013 in 2017, torej v zahtevnem obdobju, ko so ljubljansko Univerzo po eni strani pretresali zunanji pritiski, po drugi pa si je skupaj z vodstveno ekipo prizadeval presegati notranje napetosti, ki so iz teh pritiskov izhajale. V spomin se nam je vsem vtisnil kot privržen delavec za skupno stvar, neumoren povezovalec, razgledan strokovnjak in kolegialen svetovalec.

 

Prezgodnja smrt Gregorja Perka je globoko zarezala v ustvarjalno tkivo Filozofske fakultete. Naše misli so v teh težkih trenutkih slovesa s posebnim sočutjem namenjene njegovi družini.

 

Danes, 13. 3. 2020, je pred tajništvom Oddelka za romanske jezike in književnosti žalna knjiga, ki jo bomo zopet odprli, ko bo fakulteta normalno delovala.Prevajalski projekt: "Une vie à coucher dehors"Študente francoščine lepo vabimo k projektu prevajanja knjige kratkih zgodb "Une vie à coucher dehors" sodobnega francoskega pisatelja Sylvaina Tessona. Projekt-delavnico bomo izvedli v sodelovanju z JSKD, potekal bo od marca do septembra (prevajanje) in se zaključil s srečanjem v Piranu (1. - 4. oktober, Tartinijeva hiša). Izid knjige je predviden novembra letos. Delavnico bosta vodili dr. Mateja Seliškar Kenda in dr. Nadja Dobnik. Prvo srečanje bo predvidoma 17. marca, prijave in informacije: nadja.dobnik@ef.uni-lj.si.Dantedì in Maschere nudeItalijanska gledališka skupina Maschere nude za Dantedì bere prvih 27 verzov Božanske Komedije.

Ogled posnetka tukaj.

 

 Odpoved študijskega procesa


Od 12. marca 2020 od 18. ure naprej je v Sloveniji razglašena epidemija COVID-19. Vlada RS je zato istega dne izdala sklep št. 18100-7/2020/2 o začasnem prenehanju izvajanja študijske dejavnosti v vseh za to namenjenih prostorih, ki velja od 16. do vključno 13. aprila 2020 oziroma do preklica. V tem času študijski in raziskovalni proces poteka na daljavo, komunikacija s tajništvom in knjižnicama pa izključno po elektronski pošti.

 

 Gostujoče predavanje: prof. dr. Angela FerrariSekcija za italijanistiko na Oddelku za romanske jezike in književnosti vabi na predavanje Introduzione alla linguistica del testo: storia, obiettivi, metodi, ki ga bo imela prof. dr. ANGELA FERRARI (Univerza v Baslu).

Predavanje bo v četrtek, 5. marca 2020, ob 16.20 v pred. 13 Filozofske fakultete.

Prijazno vabljeni.