Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Magistrski študij na Oddelku za romanske jezike in književnosti

Magistrski študij 

Oddelek za romanske jezike in književnosti na drugi stopnji študija izvaja naslednje študijske programe:

 • študijski program FRANCISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:
  • Francistika z romanistiko – enopredmetna smer
  • Francistika – dvopredmetna smer
  • Francoščina – dvopredmetna pedagoška smer
 • študijski program HISPANISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjimi smermi:
  • Hispanistika – enopredmetna smer
  • Hispanistika – dvopredmetna smer
  • Hispanistika – dvopredmetna pedagoška smer
 • dvopredmetni študijski program ITALIJANISTIKA, v okviru katerega je mogoče izbirati med naslednjima smerema:
  • Italijanski jezik in književnost – dvopredmetna smer
  • Italijanščina – dvopredmetna pedagoška smer

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Sodelavke in sodelavci oddelka