Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Magistrski študij

Oddelek za romanske jezike in književnosti na drugi stopnji študija izvaja osem programov: enopredmetni študijski program Francistične in romanistične študije, enopredmetni študijski program Hispanistika, dvopredmetni študijski program Francistične študije, dvopredmetni študijski program Italijanski jezik in književnost, dvopredmetni študijski program Španski jezik in književnost in tri pedagoške dvopredmetne študije Francoščina, Italijanščina in Španščina.

Študijski program na drugi stopnji traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 60 (dvopredmetni) oz. 120 (enopredmetni) kreditnih točk.