Oddelek za romanske jezike in književnosti

Mednarodna poletna šola PRACOMUL (Competencia pragmática y enseñanza virtual)

Mednarodna poletna šola PRACOMUL (Competencia pragmática y enseñanza virtual)

Vabljeni k udeležbi na mednarodni poletni šoli PRACOMUL, ki bo potekala zadnji teden junija. Udeležba je brezplačna!

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA PRACOMUL

Competencia pragmática y enseñanza virtual / Pragmatic Competence and E-learning / Pragmatična kompetenca in E-učenje

27. junij 2022 – 1. julij 2022

Oddelek za romanske jezike in književnosti vabi na mednarodno poletno šolo, v okviru katere bodo predavali priznani španski in slovenski strokovnjaki in strokovnjakinje s področja pragmatike, diskurznih označevalcev in korpusnega jezikoslovja. 

Mednarodno poletno šolo organiziramo v okviru Erasmus+ projekta PRACOMUL Pragmatic competence from a Multilingual Perspective (www.pracomul.si), v katerem sodelujejo članice našega oddelka, prof. dr. Barbara Pihler Ciglič (vodja), doc. dr. Gemma Santiago Alonso in asist. Vita Veselko, ter doc. dr. Damjan Popič z oddelka za prevajalstvo.

PREDAVANJA BODO POTEKALA V ŠPANSKEM, NEKATERA TUDI V ANGLEŠKEM JEZIKU.

Osrednje teme predavanj in delavnic:

  • PRAGMATIČNA KOMPETENCA Z VEČJEZIČNE PERSPEKTIVE
  • PRAGMATIKA IN IZZIVI PREVAJANJA
  • DISKURZNI OZNAČEVALCI IN GOVORJENI DISKURZ
  • E-UČENJE IN JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE
  • KORPUSNO JEZIKOSLOVJE

Udeležba je brezplačna!

Študenti in študentke z najmanj 80 % prisotnostjo bodo prejeli potrdilo o udeležbi s številom ur in doseženimi ECTS.

Več informacij najdete v letaku (v angleščini/ENGLISH, v španščini/ESPAÑOL) in programu (PROGRAMME).

Svojo prijavo oddate na elektronski prijavnici (REGISTRATION FORM).