Digital Library

Being a member of the University of Ljubljana Library System, OHK FF can provide access to several licenced and open access sources for its users, the most important ones being:

 • DiKUL (Digital Library of UL) enables access to electronic journals and to electronic books as well as to databased of the most important publishers. Direct access from public computers at all locations of the UL, remote access with a password for UL students and employees, and
 • Digital Library of Slovenia (dLib.si) – free access web library of written Slovene cultural treasures, of specimens kept in the National and University Library and other Slovene libraries and of current expert articles. Collections consist of texts, photos and multimedia.            

OHK FF Digital Library offers access to electronic resources for all fields of study covered at the Faculty of Arts. For more information about databases see below (listed in Slovene).

Internet access is available on public PCs in libraries and halls at the faculty. Access to the EDUROAM wireless internet network is available to all FF students and staff members.

COBISS+

 • skupni katalog knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS
 • namenjen je vsem uporabnikom, ki iščejo relevantne informacije ali gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, tudi če gre za elektronsko gradivo

Katalog OHK FF

 • katalog OHK FF je del kataloga COBISS+, ki zajema vso gradivo v knjižnicah OHK FF

DiKUL-Katalog informacijskih virov

 • portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL) omogoča iskanje informacij v globalnem indeksu orodja za odkrivanje informacij EBSCO Discovery Service, kakor tudi  v lokalnih zbirkah (katalogih knjižnic UL, repozitoriju UL, digitalnih zbirkah visokošolskih in drugih del ipd.), ki bodo vključene postopoma

ADZ.SI - Akademska digitalna zbirka

 • vsebuje več sto milijonov zapisov za članke, e-revije, e-knjige, raziskovalna poročila, konferenčne prispevke, avdio in video vsebine … različnih založnikov (Elsevier, Wiley, Springer Nature …), agregatorjev (EBSCO, ProQuest …) ter ponudnikov baz podatkov (Web of Science, Scopus …) in digitalnih repozitorijev z vsega sveta
 • uporabnikom je omogočeno iskanje odprtodostopnih in licenčnih elektronskih vsebin s povezavami do gradiva
 • v trenutni verziji je avtoriziran dostop omogočen le na osnovi IP-naslova institucije, oddaljeni dostop še ni podprt

Catalogue du Systeme universitaire de documentation - SUDOC

 • katalog, ki služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih francoskih univerzitetnih knjižnic
 • obsega bibliografske podatke o monografijah, disertacijah, serijskih publikacij, vključno z lokacijskimi podatki (7 milijonov zapisov)
 • zajema bibliografske podatke z abstrakti o disertacijah ohranjenih v Franciji od leta 1972 dalje (od 1983 medicina, od 1990 veterina)

 

Mrežnik

 • portal več kot 200 izbranih elektronskih informacijskih virov, ki so namenjeni iskanju znanstvene, strokovne in študijske literature
 • prosto in odprto dostopni viri so na voljo vsem obiskovalcem portala, licenčni pa izven prostorov knjižnic (prek oddaljenega dostopa) le članom knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK in NUK po predhodni prijavi
 • nekateri licenčni viri so na omenjeni način dostopni le študentom in osebju UL
 • viri, do katerih je možen oddaljen dostop in pogoji dostopa, so zbrani na posebnem seznamu.

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

 • CEEOL je vodilni ponudnik znanstvenih e-revij in e-knjig s področja humanistike in družboslovja Srednje in Vzhodne Evrope

 

EARL - East Asia Resource Library

 • raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) je osrednji repozitorij za tiskane in digitalne vire iz Vzhodne Azije
 • ponuja znanstveno in strokovno literaturo ter drugo študijsko gradivo (elektronske baze podatkov, digitalizirano gradivo)
 • več informacij o korejskih, tajskih, japonskih in tajvanskihe bazah najdete pod E-viri in zbirke po področjih (Azijske študije)

Worldcat

 • javno dostopen vzajemni katalog (OPAC) gradiv v zbirkah več kot 72.000 knjižnic iz 170 držav sveta.
 • vsebuje preko 300 milijonov bibliografskih zapisov knjig, revij, člankov, zemljevidov, notnih zapisov, cedejev, audio in video gradiva, spletnih vsebin in drugega klasičnega ali digitalnega gradiva v več kot 470 jezikih
Listkovni katalog Oddelka za muzikologijo 1965-2000
 • predstavlja pregled nad gradivom knjižnice Oddelka za muzikologijo pridobljenim pred 1991

 

Legend:

PROSTO - free access

FF in OD - accessible on all computers in the library and at the faculty, as well as via remote access (for students and employees of the University of Ljubljana who are members of OHK, NUK, CTK and other libraries at the University of Ljubljana). You need the username and password provided by the librarian.

FF - accessible on all computers at the location of the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

UL - accessible on all computers at the location of the University of Ljubljana.

Source name and description

Access

L’Année philologique

 • pokriva področje grške in rimske civilizacije (klasična filologija, patristika, grška in rimska zgodovina, umetnost, arheologija z numizmatiko in epigrafiko, filozofija, religija, mitlogija, glasba, znanost),
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi s povzetki
FF in OD

Academic Search Complete

 • namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov z različnih znanstvenih področij
 • pokriva področja humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike.
 • obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 17.000 znanstvenih časopisov, revij, magazinov in celotna besedila člankov iz več kot 8.000 naslovov časopisov
 • besedila so na voljo od leta 1887 do danes
FF in OD

Baza okoljskih virov in literature

 • pokriva področje družboslovja in okoljevarstva
 • baza zajema zaključna dela študentov (diplomske naloge, magistrske naloge, doktorske disertacije) Univerze v Ljubljani, ki so v okviru Fakultete za družbene vede, Ekonomske fakultete, Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Pravne fakultete, Fakultete za upravo ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje nastala v obdobju 2010–2018
 • zajema novejšo okoljsko produkcijo mentorjev zaključnih del študentov omenjenih fakultet
 • zajema okoljsko produkcijo (strokovne monografije, zbornike, članke) fakultetnih in drugih založb ter znanstvenih revij
 • zajema produkcijo nevladnih okoljskih organizacij

PROSTO

Communication & Mass Media Complete

 • bibliografska zbirka je namenjena pregledu strokovne literature, povezane s komunikacijami in mediji
 • Vključuje bibliografske zapise za več kot 620 revij. V celotnem besedilu lahko preberemo okoli 500 revij (približno polovica brez omejitve dostopa do najnovejših letnikov)

FF in OD

CAIRN

 • Prostodostopna zbirka francoskih znanstvenih revij in elektronskih knjig s področja humanistike in družboslovja v angleškem in francoskem jeziku
PROSTO

DOAJ - Directory of Open Access Journals

 • vsebuje okrog 12.000 prosto dostopnih revij z vseh področij znanosti, medicine, družbenih ved in humanistike

PROSTO

Emerald Premier

 • zbirka vseh naročniških revij založnika Emerald Publishing

 • vsebuje 308 revij, v katerih je več kot 200.000 prispevkov s področja ekonomije, trženja, logistike, strojništva, izobraževanja, informacijskih ved, turistike, organizacijskih ved, zdravstva in okoljskih ved

 • Ugodnosti pri objavljanju v revijah založnika Emerald: zlati odprti dostop in zeleni odptrti dostop

FF in OD

ERIC

 • pokriva področje vzgoje in izobraževanja
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi in povezave do celotnih besedil iz 980 časopisov, raziskovalnih in tehničnih poročilih, prispevkih z konferenc, knjigah, disertacijah, besedila "ERIC Digests" itn. od leta 1966 dalje
FF in OD

Europeana

 • služi za iskanje knjižničnega gradiva in dostop do digitaliziranega gradiva v evropskih nacionalnih knjižnicah
 • omogoča dostop do več kot 50 milijonov digitaliziranih enot – knjig, glasbe, umetnin in več – z orodji za iskanje in filtriranje
PROSTO

Gallica

 • pokriva področje francoske umetnosti, znanosti in zgodovine
 • omogoča iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, zvočnih posnetkov z območja Francije oz. so bili objavljeni v francoskem jeziku
 • obsega preko 90.000 digitaliziranih knjig in serijskih publikacij, 80.000 enot slikovnega gradiva, zvočne posnetke itn.
 • jezik - francoščina
PROSTO

De Gruyter Online

 • zbirka pokriva področje regulacije oziroma omejevanja dostopa do strelnega orožja v Združenih državah Amerike

FF in OD

Gun Regulation and Legislation in America

 • zbirka pokriva področje regulacije oziroma omejevanja dostopa do strelnega orožja v Združenih državah Amerike

FF in OD

HRČAK

 • portal hrvaških znanstvenih in strokovnih časopisov s prostim dostopom s področja naravoslovja, tehnike, zdravstva, družboslovja, humanistike, umetnosti

PROSTO

IMF eLibrary

 • vsebuje knjige, serijske publikacije in statistike s področja ekonomije, ki jih objavlja Mednarodni denarni sklad
PROSTO

JSTOR

 • JSTOR (Journal Storage) ponuja dostop do več kot 12 milijonov akademskih člankov, knjig in primarnih virov z različnih področij
 • poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja

FF in OD

Jesuit Historiography Online

 • odprtodostopen elektronski vir založbe Brill
 • ponuja številne prispevke s področja zgodovine jezuitov
 • vsebuje povzetke in raziskave starejših in tudi novejših del iz celotnega sveta

PROSTO

LLBA-Linguistics and Language Behavior Abstracts

 • pokriva področje lingvistike in sorodnih ved
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi s povzetki
FF in OD

Literature Resource Center

 • Literature Resource Center služi za iskanje znanstvene literature in besedil člankov s področja literarnih ved, biografskih in kritičnih esejev o avtorjih, bibliografij in vsebin del, izbranih spletnih mest ter portretov
 • obsega besedila člankov iz več kot 370 znanstvenih časopisov in besedila iz več kot 420 referenčnih del
 • vključuje MLA International Bibliography, ki obsega bibliografske podatke o člankih iz 3800 znanstvenih časopisov, knjig, poglavij iz knjig, disertacij in knjižnih zbirk od leta 1926 dalje

FF in OD

MasterFILE Premier

 • obsežna referenčna zbirka, vsebuje literaturo iz različnih področij kot so ekonomija, zdravje, izobraževanje, kultura in znanost

 • omogoča dostop do več kot: 1.600 celotnih besedil v revijah in časopisih, 400 referenčnih knjig, 55.000 dokumentov iz primarnih virov in 1.8 milijona enot slikovnega gradiva (fotografije, zemljevidi in zastave).

FF in OD

MLA International Bibliography

 • pokriva področje literarnih ved, jezikoslovja in etnologije (folklora)
 • specializirana bibliografska baza, je podzbirka Literature Resource Center.
 • bibliografski podatki, povzetki, celotna besedila
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK

FF in OD

Oxford Journals Online

 • zbirka je namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz 291 kakovostnih revij založnika Oxford University Press.
 • pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja
 • revije so tekoče dostopne od leta 1996 oziroma kasneje, če so začele izhajati po tem letu

FF in OD

Proquest Dissertations Theses-A&I

 • pokriva vsa področja znanosti
 • najobsežnejša zbirka doktorskih in magisterskih disertacij v svetovnem merilu
 • bibliografski podatki in celotna besedila

FF in OD

Open Edition Journals

 • pokriva področje humanistike in družboslovja
 • obsega 450 spletnih publikacij
 • jezik - francoščina

PROSTO

SAGE Journals Online

 • SAGE Journals Online (Paket SAGE Premier - verzija 2016) je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja
 • obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz prek 800 časopisov

FF in OD

Science Direct

 • zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij
 • pokriva vsa strokovna področja s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini
 • uporabniki Univerze v Ljubljani imajo dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection, ki vsebuje skoraj vse revije servisa ScienceDirect - cca. 2.000 naslovov
 • naročene revije so dostopne od leta 1995 dalje oz. od leta, ko je bilo sklenjeno naročilo z dodatnimi petimi predhodnimi letniki
 • nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih pet let (tekoči letnik in štirje predhodni)
 • poleg tega lahko uporabniki UL dostopajo do približno 780 izbranih naslovov e-knjig, treh zbirk Advances in Applied Mechanics, Advances in Computers in Advances in Heat Transfer ter 9 priročnikov Comprehensive Composite Materials, Encyclopedia of Energy, Encyclopedia of Information Systems, Encyclopedia of Materials Science & Technology (EMSAT), Encyclopedia of Vibration, Comprehensive Microsystems, Encyclopedia of Biological Chemistry, Encyclopedia of Food Microbiology in Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition

FF in OD

Slavery in America and the World: History, Culture & Law 

 • zbirka vsebuje ključne pravne dokumente o suženjstvu v Združenih državah Amerike in v angleško govorečem svetu

FF in OD

Slovarske in besedilne zbirke ZRC SAZU

 • pokriva področje slovenskega jezika in jezikoslovja
 • podatkovne zbirke slovarjev in besedil

PROSTO

SpringerLink

 • obsega dostop do skoraj 2.500 znanstvenih in strokovnih revij ter preko 33.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Science+Business Media, katere temelj predstavljata založbi Springer-Verlag in Verlag Kluwer Academic Publishers
 • pokrivajo različna strokovna področja: biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede, poslovne vede in ekonomijo, humanistiko, psihologijo, sociologijo, pravo itd.
 • večina celotnih besedil člankov iz e-revij je dostopna od leta 1997 dalje, s februarjem 2005 pa servis po posameznih strokovnih področjih postopoma dopolnjujejo s prostim dostopom do bibliografskih podatkov z izvlečki člankov od začetka izhajanja revij dalje
 • dostopna celotna besedila knjig (prikaz in pregledovanje po poglavjih), ki so izšle v angleškem jeziku po letu 2005

FF in OD

Taylor&Francis Online

 • multidisciplinarna zbirka istoimenskega založnika, ki omogoča iskanje in prebiranje celotnih besedil člankov iz skoraj 1.900  elektronskih revij
 • revije pokrivajo  področja bibliotekarstva in informacjskih znanosti, ekonomije, veterine, verstev, umetnosti, gradbeništva, arhitekture, politologije, izobraževanje, sociologije, biologije, psihologije, matematike, kemije, fizike itn.
 • celotna besedila so dostopna večinoma od leta 1997

FF in OD

Ulrich's Periodicals Directory

 • osrednja podatkovna zbirka, ki omogoča iskanje raznovrstnih podatkov o serijskih publikacijah (preko 300.000 naslovov)
 • pokriva različna področja

FF in OD

Legend:

PROSTO - free access

FF in OD - accessible on all computers in the library and at the faculty, as well as via remote access (for students and employees of the University of Ljubljana who are members of OHK, NUK, CTK and other libraries at the University of Ljubljana). You need the username and password provided by the librarian.

FF - accessible on all computers at the location of the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

UL - accessible on all computers at the location of the University of Ljubljana.

English, German, translation studies

Name and description

Access 

Kindlers Literatur Lexikon

 • obsega 18.000 del svetovne književnosti od začetkov do sedanjosti
 • v člankih so vsebine, literarne študije, literatura o delih in življenjepisi avtorjev
 • članki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu avtorjev ali naslovih del neznanih avtorjev 
UL

Translation Studies Bibliography

 • spletna, redno ažurirana  bibliografija s področja prevajanja in tolmačenja
 • vsebuje tudi povzetke člankov, knjig, knjižnih poglavij, knjižnih ocen, doktorskih disertacij idr.
UL

Oxford English Dictionary

 • najpomembnejši in najobsežnejši slovar angleškega jezika
 • obsega 600.000 besed in vključuje etimologijo besed, primere uporabe, izgovorjavo itn.  
 • v elektronsko verzijo je vključen tudi zgodovinski tezaver (Historical Thesaurus of the OED)
 • dopolnjuje se na tri mesece
FF in OD

Archeology

Name and description

Access

Seznam vseh virov za arheologijo

 

Asian studies

Name and description

Access 

CNK

 • osrednji kitajski nacionalni informacijski projekt pod vodstvom Tsinghua
 • izpopolnjena zbirka kitajskih revij, doktorskih disertacij, magisterijev, časnikov, prispevkov s konferenc, letopisov, referenčnega gradiva, enciklopedij, patentov, standardov in izsledkov tehnoloških raziskav, zakonov in predpisov.
 •  vključuje in omogoča dostop do 90% informacijskih virov Kitajske
 • jezik – angleški, korejski
FF in OD

 DBPIA

 • področje delovanja družboslovje in humanistika, naravoslovje, inženirstva, medicine, umetnosti in športa
 • vljučuje preko 2000 korejskih akademskih časopisov z več kot 2 milijonoma prispevkov.
 • možnost iskanja tudi po elektronskih knjigah in številnih drugih akademskih prispevkih.
 • vključuje zbirki so tudi nekateri viri v angleškem jeziku, objavljeni v Koreji.
 • jezik – angleščina, korejščina
 • Dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK
UL

 KRPIA

 • pokriva področje literature, ekonomije, poslovanja, teologije, prava, administracije, umetnosti, inženirstva in naravoslovja
 • omogoča dostop do terminoloških slovarjev, zgodovinskih zapisov, biografskih slovarjev, klasičnega gradiva za korejske študije, raziskovalnih člankov, izvirnih literarnih besedil in multimedijskih virov korejske kulture in umetnosti
 • jezik - korejski
UL

 JapanKnowledgeLib

 • ponuja največjo zbirko osrednjih japonskih enciklopedij, slovarjev in ostalih referenčnih virov
 • vključuje dostop do celotnih besedil Nihon kokugo daijiten, Kokushi daijiten, Nihon jinmei daijiten, Nihon daihyakka zensho, Nihon koten bungaku zenshu
 • vključuje dostop do več dvojezičnih slovarjev
 • jezik – angleščina, japonščina
FF in OD

 jaSlo: Japonsko-slovenski viri za učenje japonščine

PROSTO

 Guo cui xue bao ziliaoku (國粹學報全文資料庫)

 • vsebuje izvode revij s prispevki uglednih kitajskih intelektualcev, ki so delovali v obdobju zatona dinastije Qing
 • vsebuje članki objavljene v klasični kitajščini med leti 1905 in 1911
 • jezik – kitajski/tajvanski
PROSTO

 Quanwen baozhi ziliaoku (全文報紙資料庫資料庫)

 • vsebuje članke 8 dnevnih časopisov: United Daily, Economics Daily, Minsheng Daily, United Evening News, The Star, Upaper, World News America, Europe Daily
 • zbirka obsega preko 11.900.000 člankov
 • jezik – kitajski/tajvanski
PROSTO

 Sinica Sinoweb database

 • omogoča dostop do polnih besedil iz arhiva štirinajstih revij najuglednejše tajvanske akademske ustanove Academia Sinica
 • najstarejši viri so dostopni od leta 1928
 • jezik – kitajski/tajvanski
PROSTO

Library studies

Name and description

Access 

Library & Information Science Collection (LISC)

 • vsebuje dve zbirki

 • LISA - Library and Information Science Abstracts, ki služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti. Obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 300 časopisov in prispevkih z znanstvenih srečanj  od leta 1969 dalje

 • Library Science Database, ki omogoča dostop do celotnih besedil s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti.
 • vsebuje celotna besedila iz več kot 250 publikacij od leta 1970 dalje
FF in OD

Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA)

 • namenjena je iskanju strokovne in znanstvene literature s področja bibliotekarstva in informacijskih znanosti

 • obsega bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz več kot 600 znanstvenih revij, knjig, prispevkov z znanstvenih srečanj, raziskovalnih poročil od leta 1960 dalje

 • za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje

FF in OD

 Library Literature & Information Science Full Text

 • bibliografska zbirka s celotnimi besedili, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov
 • obsega bibliografske podatke o člankih iz 400 časopisov, poglavjih iz knjig in prispevkih z znanstvenih srečanj in besedila člankov iz več kot 170 časopisov
 • za iskanje po tematiki uporabite vsebinske oznake iz Slovarja
 • Seznam časopisov
FF in OD

Ethnology and antropology

Name and description

Access 

 Anthrosource

 • portal Ameriškega antropološkega združenja, ki pokriva področje antropologije
 • zbirka je namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz revij in biltenov, ki jih izdaja American Anthropological Association
FF in OD

 ETNOINFOLAB -Etnološki informacijski laboratoriij

 • referenčna zbirka etnografskega gradiva, ki zajema tekstovno (rokopisno, dokumentarno in tiskano), slikovno, zvočno in filmsko gradivo
 • ob koncu leta 2019 je obsegala več kot 13.600 enot gradiva na najrazličnejših nosilcih (papir, cd, dvd, minidisc, vhs, izvorno digitalno gradivo…)
 • omogoča različne načine oblikovanja poizvedb in iskanja (avtorstvo, etnološka sistematika, očrt etnografskih gradiv, čas, kraj)
PROSTO

 Razglednice v Cobissu

 • gradivo in zbirke ponujajo dragocen vpogled v zgodovino etnologije in kulturne antropologije, prav tako so nenadomestljiv in nepogrešljiv vir informacij za sodobne etnološke, antropološke, humanistične in družboslovne raziskave
PROSTO

Philosophy

Name and description

Access 

L’Année philologique

 • pokriva področje grške in rimske civilizacije (klasična filologija, patristika, grška in rimska zgodovina, umetnost, arheologija z numizmatiko in epigrafiko, filozofija, religija, mitlogija, glasba, znanost),
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi s povzetki
FF in OD

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

 • zagotavlja letni dostop do celotnih besedil več kot 180.000 e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike
 • pri večini naslovov ni omejitev glede sočasnega števila uporabnikov
 • dovoljeno je tiskanje in/ali pošiljanje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov do 60 strani posamezne knjige
 • znotraj knjige je možno iskanje posameznih besed
 • na voljo je tudi angleško-angleški slovar
 • prijavljeni uporabniki (osebni račun) si lahko večino knjig izposodijo za različno dolgo obdobje tudi na prenosne naprave
 •  za branje izposojene knjige je potrebno namestiti brezplačen program Adobe Digital Editions
FF in OD

Geography

Name and description

Access 

Geoportal DGU 

 • geoportal Državne geodetske uprave Republike Hrvatske
PROSTO

 LIDAR

 • Ministrstvo za okolje in prostor omogoča prenos LIDAR podatkov vsem zainteresiranim uporabnikom 
 • pridobiti je možno georeferenciran oblak točk za poljubno območje v Sloveniji 
PROSTO

Atlas okolja

 • prikazani prostorski podatki, ki so v uradni evidenci ARSO in se nanašajo na problematiko okolja
 • kot dodatni podatki za povezovanje z okoljskimi vsebinami so v sistem vključene tudi druge državne evidence s prostorsko vsebino kot so prostorske enote (grafični del zemljiškega katastra, ulice in hišne številke ...) in kartografske podlage
PROSTO

Osnovna geološka karta Slovenije

 • pregledovalnik omogoča vpogled po posameznih listih OGK ter povpraševanje po vrsti in starosti kamnin
PROSTO

Popisi prebivalstva 1948-2011

 • podatki popisov prebivalstva za Slovenijo od leta 1948 do zadnjega popisa
PROSTO

 Mapire- Historical maps online

 • vsebuje digitalizirane in georeferencirane karte Evrope iz 19. stoletja
PROSTO

Classics

Name and description  

Access 

 Vsi viri za klasično filologijo

 

Musicology

Name and description 

Access 

IMSLP Petrucci Music Library

 • mednarodna zbirka Petrucci omogoča prosti dostop do notnega gradiva 
 • prosto dostopna zbirka notnega gradiva in zvočnih posnetkov
 • čez 500.000 enot notnega gradiva za čez 150.000 glasbenih del
PROSTO

MGG Onlline

 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) je temeljna  splošna glasbena enciklopedija in z njo povezanih področij v nemškem jeziku
 • vključuje drugo tiskano izdajo (izhajala je med 1994 in 2008) MGG, z dopolnitvami in dodatnimi gesli
 • vsebuje več kot 19.000 gesel
 • iskalna orodja vira dopolnjujejo samodejni prevajalnik, možnosti ustvarjanja lastnih opomb, povezave na sorodne vsebine v RILM abstracts of music literature in odzivna zasnova uporabniškega vmesnika, ki odlično deluje tudi na mobilnih napravah
PROSTO

Muzikološki zbornik 

 • prva slovenska mednarodna znanstvena muzikološka periodična publikacija, ki jo od leta 1965 dalje dvakrat letno izdaja Oddelek za muzikologijo FF UL
 • prost dostop do celotnih besedil za vse letnike
PROSTO

Naxos Music Library

 • servis, ki omogoča poslušanje predvsem klasične glasbe - orkestralne, vokalne, oper itn., pa tudi zabavne, jazz in etno glasbe
 • preko 2.120.000 posnetkov; vsebuje tudi . krajše sestavke o delu in življenju večine skladateljev in izvajalcev
 • dostop iz prostorov Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za študente, diplomante in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK
FF in OD

Naxos Music Library Jazz

 • servis, ki omogoča poslušanje jazz glasbe (skoraj 200.000 posnetkov)
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za študente, diplomante in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK
FF in OD

Naxos Music Library World

 • servis, ki omogoča poslušanje glasbe sveta (world music) (več kot 113.000 posnetkov iz več kot 150 držav)
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za študente, diplomante in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK
FF in OD

Naxos Video Library

 • zbirka več kot 2575 video posnetkov koncertov klasične glasbe, oper, baletov in dokumentarnih filmov priznanih založb
 • sočasni dostop za 5 uporabnikov
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za študente, diplomante in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK
FF in OD

Oxford Music Online (Grove Music)

 • temeljna enciklopedija muzikologije in glasbe nasploh v angleškem jeziku, s preglednimi članki o vseh tematikah z glasbenega področja
 • vključuje Grove Music Online, Oxford Dictionary of Music in Oxford Companion to Music
 • članki so opremljeni z bibliografijo, ilustracijami, zvočnimi posnetki in povezavami na dodatna gradiva
 • obsega preko 57.000  člankov in preko 40.000 biografij
 • dostop iz prostorov Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za študente, diplomante in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK
FF in OD

RILM Astracts of Music Literature

 • pokriva področje klasične glasbe, popularne glasbe, muzikologije, etnomuzikologije...
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi in povezave do celotnih besedil (priloženi tudi avdio in video posneki)
 • dostop iz prostorov Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za študente, diplomante in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK
FF in OD

RILM Music Encyclopedias

 • zbirka celotnih besedil referenčnih del s področja glasbe trenutno vključuje 54 naslovov (od 1775 do danes), vsako leto pa se priključijo novi
 • poleg širšega področja glasbe pokriva tudi popularno glasbo, opero, glasbene inštrumente, bluz in gospel
 • več kot 260.000 geselskih člankov v angleškem in tudi v nekaterih drugih jezikih (nemškem, francoskem, italijanskem idr.)
 • dostop iz prostorov Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za študente, diplomante in osebje UL, ki so člani knjižnic UL in CTK ter vse člane NUK
FF in OD

Educational studies

Name and description

Access 

Diplomske in magistrske naloge  Oddelka za pedagogiko in andragogiko

 • omogoča iskanje po polnih besedilih diplomskih in magistrskih nalog - po avtorju, mentorju, naslovu, letu, ključnih besedah, od leta 2006 dalje
PROSTO

Katalog arhivskega gradiva

 • vsebuje podatke o arhivskem gradivu
PROSTO

Psychology

Name and description

Access 

PsycARTICLES

 • elektronska zbirka Ameriškega psihološkega združenja (APA), namenjena iskanju in branju člankov s področja psihologije od leta 1894 naprej
FF in OD

PsycINFO

 • elektronska bibliografska zbirka Ameriškega psihološkega združenja (APA), namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja psihologije in sorodnih družboslovnih področij
 • bibliografski podatki in celotna besedila
 • dostop do zbirke omogočata Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete in NUK
FF in OD

Romance studies

Name and description  

Access 

Internet Culturale

 • pokriva področje romanistike
 • omogoča iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih italijanskih knjižnic
 • omogoča iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva itn. z območja Italije
 • omogoča ogled virtualnih razstav
 • obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, rokopisnem gradivu itn. v fondih italijanskih knjižnic
 • vključeno starejše gradivo, ki je najdljivo v digitaliziranih knjižničnih katalogih
 • vključuje tudi digitalizirano gradivo: knjige, moderne in srednjeveške rokopise, slikovno gradivo itn.
 • jezik - Italijanščina, francoščina, španščina, angleščina
PROSTO

ITALINEMO

 • 120 revij predvsem s področja italijanske kulture in literarne kritike
 • ponuja povzetke člankov, ki so izšli po letu 2000
PROSTO

persee.fr

 • omogoča iskanje in dostop do polnih besedil znanstvenih in strokovnih revij revij, zbornikov in knjig s področja humanistike in družbenih ved 
PROSTO

CAIRN

 • zbirka francoskih znanstvenih revij in elektronskih knjig s področja humanistike in družboslovja v angleškem in francoskem jeziku
PROSTO

DIALNET

 • znanstvena bibliografska baza podatkov za špansko in hispanoameriško področje
PROSTO

LATINDEX

 • baza znanstvenih revij iz Latinske Amerike, Karibov, Španije in Portugalske
PROSTO

Slovene studies, Slavic studies

Name and description  

Access 

ARIANTA

 • baza poljskih znanstvenih revij
PROSTO

Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online 

 • enciklopedični elektronski vir založnika Brill
 • ponuja celovit pregled jezikov slovanske jezikovne skupine ter prikazuje različne načine preučevanja tega področja v preteklosti in danes
 • bravnava vse pomembnejše vidike slovanske jezikovne skupine od njenega indoevropskega izvora do današnjih dni, upošteva pa tudi interakcije slovanskih jezikov z drugimi jeziki
 • vsebine v zbirki so prispevali tudi slovenski avtorji oz. avtorji slovenskih institucij: Donald Reindl, Luka Repanšek, Marko Jesenšek, Marko Snoj, Matej Šekli, Mladen Uhlik in Simona Klemenčič
FF in OD

SLAVISTIK-PORTAL

 • nemški slavistični portal 
PROSTO

ŽURNALNYJ  ZAL

 • portal ruskih revij
PROSTO

Fran

 • slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
PROSTO

Sociology

Name and description 

Access 

SocINDEX with Full Text

 • pokriva področje sociologije in vseh njenih poddisciplin ter sorodnih študijskih področij
 • vsebine v zbirki so opremljene s predmetnimi oznakami sociološkega tezavra, ki ga oblikuje skupina strokovnjakov in leksikografov
 • vsebuje okoli 850 naslovov s celotnim besedilom tudi povzetke iz več kot 1.300 temeljnih revij ki segajo vse do leta 1895, monografije, prispevki s konferenc in druga neperiodika
 • na voljo so tudi podrobnejši podatki o avtorjih
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK
FF in OD

Sociological Abstracts

 • pokriva področje sociologije in sorodnih ved
 • specializirana bibliografska baza
 • bibliografski zapisi s povzetki
 • dostop z lokacij Univerze v Ljubljani, CTK in NUK, oddaljen dostop za vse člane knjižnic UL, CTK in NUK
FF in OD

Art History

Name and description  

Access 

Oxford Art Online / Grove Art Online

 • temeljna enciklopedija umetnosti
 • omogoča simultano iskanje po več refrenčnih delih hkrati: Grove Art Online, the Benezit Dictionary of Artists, the Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, and The Concise Oxford Dictionary of Art Terms
 • pokriva slikarstvo, kiparstvo, arhitektura ter tudi dekorativne umetnosti - keramika, steklo, notranje oblikovanje
FF in OD

kubikat

 • skupni katalog štirih vodilnih znanstveno – raziskovalnih institucij s področja umetnostne zgodovine
 • vsebuje preko 2 milijona e-virov
PROSTO

arthistoricum.net

 • specializiran informacijski servis za raziskovalce s področja umetnostne zgodovine 
PROSTO

History

Name and description  

Access 

SISTORY

 • spletni portal slovenskega zgodovinopisja
PROSTO

ANNO – Austrian Newspapers Online

 • spletni portal avstrijskega historičnega časopisja
PROSTO

Slovenska biografija

PROSTO

Legend:

PROSTO - free access

FF in OD - accessible on all computers in the library and at the faculty, as well as via remote access (for students and employees of the University of Ljubljana who are members of OHK, NUK, CTK and other libraries at the University of Ljubljana). You need the username and password provided by the librarian.

FF - accessible on all computers at the location of the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

UL - accessible on all computers at the location of the University of Ljubljana.

Source name and description

Access

Digital Book Index

 • iskalnik elektronskih knjig predvsem v angleškem jeziku
 • povezave do preko 165.000 naslovih, od tega več kot 140.000 prosto dostopnih
 • prost dostop
PROSTO

eBook Academic Collection (EBSCOhost)

 • zagotavlja letni dostop do celotnih besedil več kot 180.000 e-knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike
 • pri večini naslovov ni omejitev glede sočasnega števila uporabnikov
 • dovoljeno je tiskanje in/ali pošiljanje po e-pošti v pdf obliki na svoj e-naslov do 60 strani posamezne knjige
 • znotraj knjige je možno iskanje posameznih besed
 • na voljo je tudi angleško-angleški slovar
 • prijavljeni uporabniki (osebni račun) si lahko večino knjig izposodijo za različno dolgo obdobje tudi na prenosne naprave
 •  za branje izposojene knjige je potrebno namestiti brezplačen program Adobe Digital Editions
FF in OD

Loeb Classical Library

 • pokriva področje antike
 • dostopnih je 520 del v grškem, latinskem in angleškem jeziku
 • zbirko so kupili oddelki na FF (oddelek za arheologijo, oddelek za filozofijo, oddelek za klasično filologijo, oddelek za primerjalno književnost, oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, oddelek za umetnostno ugodovino, oddelek za zgodovino), Slovensko društvo za primerjalno književnost, Društvo za antične in humanistične študije, NUK, Teološka fakulteta in Pedagoški inštitut

FF in OD

The Online Books Page

 • omogoča dostop do spletnih knjig in indeks več kot dveh milijonov spletno dostopnih knjig
 • vključuje povezave do spletnih mest z literaturo na spletu v različnih jezikih
 • sodeluje pri ustvarjanju posebnih razstav knjig, npr. A Celebration of Women Writers, Banned Books Online

PROSTO

Project Gutenberg

 • knjižnica z več kot 60.000 brezplačnimi e-knjigami v različnih jezikih
 • omogoča spletni dostop ali prenos na naprave
 • vključuje književnost s poudarkom na starejših delih
PROSTO

Projekt Gutenberg DE

 • nemška književnost
 • omogoča iskanje in dostop do e-knjig v nemškem jeziku
 • obsega 7.000 del več kot 1.400 avtorjev, za katera so avtorske pravice že potekle
 • predvsem starejša literarna in druga klasična dela
PROSTO

Legend:

PROSTO - free access

FF in OD - accessible on all computers in the library and at the faculty, as well as via remote access (for students and employees of the University of Ljubljana who are members of OHK, NUK, CTK and other libraries at the University of Ljubljana). You need the username and password provided by the librarian.

FF - accessible on all computers at the location of the Faculty of Arts, University of Ljubljana.

UL - accessible on all computers at the location of the University of Ljubljana.

Source name and description

Access

Slovarji AMEBIS (CTK)

 • najpomembnejši slovarji ter jezikovni priročniki DZS in ZRC SAZU
 • Slovenski pravopis 2001 - Slovar slovenskega knjižnega jezika - Veliki angleško-slovenski slovar - Slovensko-angleški slovar - Angleško-slovenski poslovni slovar - Slovensko-angleški poslovni slovar– Angleško-slovenski pravni slovar – Slovensko-angleški pravni slovar - Veliki nemško-slovenski slovar - Veliki slovensko-nemški slovar - Nemško-slovenski poslovni slovar - Slovensko-nemški poslovni slovar - Tehniški metalurški slovar (slovensko-angleško-nemški) – Nemško-slovenski avtomobilistični slovar - Veliki italijansko-slovenski slovar - Francosko-slovenski slovar - Slovensko-francoski slovar – Špansko-slovenski slovar – Slovensko-španski slovar
 • dostop omogoča CTK
UL

Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World Online

 • obsežen referenčni elektronski vir
 • sledi zgodovini in širokemu kulturnemu vplivu novoveške latinščine, ki izvira iz italijanske renesanse in traja vse do moderne dobe
 • vsebuje prispevke uglednih mednarodnih znanstvenikov in raziskuje vse vidike t.i. civiliziranega sveta: od literature in prava do filozofije in znanosti.
 • Enciklopedija je sestavljena iz dveh delov: Macropaedia (vsebuje obsežna in izčrpna gesla, ki so razdeljena v 12 tematskih sklopov: Language and Education, Latin and the Sciences, History of Neo-latin Studies itd.) in Micropaedia (vsebuje 150 krajših gesel (Atheism, The Greek Anthology, Neo-Latin Literature ...)
 • vsa gesla so opremljena z referencami, ki bralca usmerjajo na dodatno literaturo
FF in OD

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

 • referenčna zbirka 600 različnih del (atlasov, slovarjev, enciklopedij, priročnikov, biografskih leksikonov itn.) z različnih strokovnih področij (filozofija, glasba, geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, medicina, naravoslovje, pravo, psihologija, sociologija, tehnika, verstva, zgodovina itn.) številnih založnikov, med njimi tudi Cambridge University Press, Elsevier, Routledge, SAGE, Wiley-Blackwel itn

FF in OD

Encyclopedia Britannica Online Academic Edition

 • vsebuje celotno vsebino tiskane izdaje enciklopedije z več kot 108.000 članki, 35.000 slikami, ilustracijami, Merriam-Webster's Collegiate Dictionary in Thesaurus z več kot 550.000 gesli, Year in Review (pregled dogodkov v posameznem letu), 4.000 video in zvočnih posnetkov, atlas sveta, časovni trak, celotna besedila 220 klasičnih del 140 avtorjev, 20 tematsko obdelanih področij (npr. Titanik, profili 300 pomembnih žena, Nobelovi nagrajenci itn.), 4.000 citatov slavnih ljudi, osnovne in statistične podatke o državah sveta, ki jih je možno medsebojno primerjati

FF in OD

The Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online

 • enciklopedični elektronski vir založnika Brill
 • ponuja celovit pregled jezikov slovanske jezikovne skupine ter prikazuje različne načine preučevanja tega področja v preteklosti in danes
 • bravnava vse pomembnejše vidike slovanske jezikovne skupine od njenega indoevropskega izvora do današnjih dni, upošteva pa tudi interakcije slovanskih jezikov z drugimi jeziki
 • vsebine v zbirki so prispevali tudi slovenski avtorji oz. avtorji slovenskih institucij: Donald Reindl, Luka Repanšek, Marko Jesenšek, Marko Snoj, Matej Šekli, Mladen Uhlik in Simona Klemenčič
FF in OD

IATE - Inter Active Terminology for Europe

 • večjezikovni slovar strokovnih izrazov, ki se pojavljajo v predpisih, priporočilih in ostalih dokumentih Evropske unije. Zagotavlja prevod v 24 jezikov članic evropske skupnosti itd.
PROSTO

Kindlers Literatur Lexikon

 •  obsega 18.000 del svetovne književnosti od začetkov do sedanjosti
 • v člankih so vsebine, literarne študije, literatura o delih in življenjepisi avtorjev
 • članki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu avtorjev ali naslovih del neznanih avtorjev
 • za več informacij o delu uporabite Informationen zum Werk

FF

Nachschlage.net (Kritisches Lexikon zur Gegenwartsliteratur-KLG)

 • sestavlja ga več del: Kritisches Lexikon zur Gegenwartsliteratur-KLG, Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur, Komponisten der Gegenwart, Lexikon der Illustration
 • lahko iščemo v skupnem iskalniku po vseh delih ali pa izberemo samo eno
 • KLG je temeljno referencno delo za študij sodobne nemške književnosti
 • obsega članke o skoraj 650 avtorjih
 • vključuje avtorje, katerih poglavitna dela so izšla po letu 1945 oziroma so začela vplivati po tem letu
 •  

 

New Pauly Online

Brill's New Pauly

 

 • angleška izdaja nemškega Der Neue Pauly 
 • enciklopedični akademski informacijski vir, ki pokriva stari vek
 • vključuje geselske članke o grški in rimski antični kulturi, o njihovih interakcijah s semitsko, keltsko, germansko in slovansko kulturo ter o Judih, krščanstvu in islamu v tem obdobju
 • ponuja pregled nad zgodovino raziskav o vplivu antike in procesu reinterpretacije ter prevrednotenja dediščine starega veka
 • predstavlja tradicionalne in nove zgodovinske raziskave, v katerih združuje dognanja vodilnih strokovnjakov
 • besedila spremljajo slike, angleška izdaja vsebuje tudi posodobljene sezname bibliografskih referenc
 • jezik – angleščina, francoščina, nemščina, iskanje je mogoče v angleškem in v nemškem jeziku
 • sestavljajo ga tudi dodatki k zbirki: 
 • New Pauly Supplements I:
  • Chronologies of the Ancient World - Names, Dates and Dynasties
  • Dictionary of Greek and Latin Authors and Texts
  • Historical Atlas of the Ancient World
  • The Reception of Myth and Mythology
  • The Reception of Classical Literature
  • History of Classical Scholarship - A Biographical Dictionary
  • Herrscherchronologien der antiken Welt: Namen, Daten, Dynastien
  • Geschichte der antiken Texte: Autoren- und Werklexikon
  • Historischer Atlas der antiken Welt
  • Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte: Register zu den Bänden 13-15/3 des Neuen Pauly
  • Mythenrezeption: Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart
  • Geschichte der Altertumswissenschaften: Biographisches Lexikon
  • Die Rezeption der antiken Literatur
 • New Paully Supplements II:
  • Figures of Antiquity and their Reception in Art, Literature and Music
  • The Reception of Antiquity in Renaissance Humanism
  • The Early Mediterranean World, 1200 - 600 BC
  • History and Culture of Byzantium
  • Historische Gestalten
  • Renaissance-Humanismus
  • Frühgeschichte der Mittelmeerkulturen
  • Byzanz
FF in OD

Oxford Art Online (Grove Art)

 • temeljna enciklopedija umetnosti
 • omogoča simultano iskanje po več refrenčnih delih hkrati: Grove Art Online, the Benezit Dictionary of Artists, the Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, and The Concise Oxford Dictionary of Art Terms
 • pokriva slikarstvo, kiparstvo, arhitektura ter tudi dekorativne umetnosti - keramika, steklo, notranje oblikovanje
FF in OD

Oxford English Dictionary Online (OED)

 • najpomembnejši in najobsežnejši slovar angleškega jezika
 • Obsega 600.000 besed in vključuje etimologijo besed, primere uporabe, izgovorjavo itn.  
 • vključen je tudi zgodovinski tezaver (Historical Thesaurus of the OED)
 • dopolnjuje se na tri mesece
FF in OD

Fran

 • slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

PROSTO

Send the filled out proposal to info.ohk@ff.uni-lj.si.