Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Arhiv simpozijev in srečanj - Oddelek za romanske jezike in književnosti

2019

40. let lektorata romunščine na FF UL
Patruzeci de ani de limbă română la facultatea de litere a universității din ljubljana (conferință aniversară)
(Filozofska fakulteta, 6. september 2019)

2016

10. mednarodni argotološki simpozij
Kako v pogovornih in argojevskih jezikovnih zvrsteh govorimo o vojni
(Filozofska fakulteta, 17. - 19. november 2016)

Mednarodni hispanistični simpozij
«ENTRE CERVANTES Y BORGES: PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS» 
(Filozofska fakulteta, 3. - 4. de noviembre de 2016)

9. mednarodna konferenca o italijansko-judovski književnosti (ICOJIL)
(Filozofska fakulteta, 22. - 25. september 2016)

2015

Mednarodni simpozij
Španija 1975-2015: Štirideset let tranzicije
(Filozofska fakulteta UL, 25. 11. 2015)

Mednarodni simpozij
La forma breve nelle lingue e letterature romanze
(Filozofska fakulteta UL, 20. in 21. 11. 2015)

2014

Mednarodni kongres
Letteratura italo-ebraica e cultura mitteleuropea
v organizaciji ICOJIL 7 (International Conferences on Jewish Italian Literature) in Oddelka za romanske jezike in književnosti FF 
(Filozofska fakulteta UL, 9.–11. 6. 2014)

Mednarodni simpozij v okviru evorpskega kulturnega projekta Crossing Stages (EACEA)
Mit in pogled
(Ljubljana, maj 2014)

2013

Mednarodno znanstveno srečanje
Bontempelliano o plurimo? Il realismo magico negli anni di "900" e oltre / Bontempellijevski ali mnogovrsten? Magični realizem v obdobju izhajanja revije "900" ali kasneje
(Ljubljana, 14. maj 2013)

2011

Mednarodni znanstveni simpozij
Katedra za španski jezik in književnost
Percepcija časa v jeziku inknjiževnosti / La percepción del tiempo en lengua y literatura
(Filozofska fakulteta UL, 24. do 26. november 2011)

2010

Mednarodni simpozij
Spazi letterari a contatto: le culture slovena e italiana tra fine Seicento e meta Ottocento / Književno prostori v stiku: slovenska in italijanska kultura v času od konca 17. do srede 19. stoletja
(Ljubljana, 2.-3. december 2010)

2009

Mednarodno znanstveno srečanje
Metamorfosi del fantastico nella letteratura italiana del XX secolo / Metamorfoze fantastičnega v italijanski književnosti 20. stoletja
(Ljubljana, 29. oktober 2009)

2005

Mednarodni simpozij ob 400. letnici izida Don Kihota

2001

20. letnica Hispanistike: teden srečanj z domačimi in tujimi hispanisiti; kulturni dogodki; publikacija. 

1999

Mednarodno posvetovanje o J. L. Borgesu

Staff