Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Tutorstvo na Oddelku za romanske jezike

Tutorstvo

Skupino uvajalnih tutorjev v študijskem letu 2020/2021 sestavlja 5 tutorjev, ki prihajajo z vseh treh študijskih programov na oddelku. Brucem in po potrebi tudi ostalim so na voljo v primeru težav, vprašanj in dilem tekom študija, pa tudi z informacijami glede študentskega organiziranja na Filozofski fakulteti ter Univerzi v Ljubljani.

Oddelčna koordinatorka tutorstva je Nika Mrak.

Več o tutorstvu na FF

Staff