Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Raziskovanje na Oddelku za romanske jezike

Bilateralni projekti

Jezikovna relativnost in teorija prevajanja
(bilateralni projekt z ZDA BI-US/19-21-083, trajanje: 01. 10. 2019 - 30. 09. 2021, vodja prof. dr. Martina Ožbot Currie

Pretok humanističnega, znanstvenega in tehničnega znanja med slovenskimi regijami in francoskim kulturnim območjem (1770-1820)
(bilateralni projekt s Francijo BI-FR/20-21-PROTEUS-009, trajanje: 01.01.2020-31.12.2021, vodja izr. prof. dr. Patrizia Farinelli)

Zgodovina jezika, jezikovna standardizacija in književni klasiki (s posebnim ozirom na italijansko situacijo)
(bilateralni projekt z ZDA, trajanje: 01.02.2017-31.12.2018, vodja red. prof. dr. Martina Ožbot Currie)

 

Raziskovalni projekti

Raziskovalni program P6-218 »Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki« 
(financer: Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost; trajanje: 01.01.2014-31.12.2016, 01.01.2017-31.12.2020, vodja red. prof. dr. Martina Ožbot Currie)

 

Erasmus + projekti

Erasmus IP SMILE »Strengthening Minority Identity and Language Education« (2014)

 

Mednarodni projekti

Crossing stages

Crossing stages je mednarodni projekt oz. medkulturno sodelovanje sofinancirano s strani Europske Unije pod vodstvom madridske univerze Universidad Carlos III de Madrid. Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete UL je skupaj  z Université Paris Diderot VII (Francija), ASTA Association (Portugalska), Artimbanco (Italija) soorganizator celotnega dogajanja. Pridruženi partnerji na projektu so še Odin Teatret (Danska), University of Çukurova (Turčija), Fatias de Cá (Portugalska) in Círculo de Bellas Artes (Španija). 

Medkulturno sodelovanje vključuje umetniške delavnice, akademska srečanja in izdajo akademskih publikacij. Glavni cilj projekta je vzpostaviti vezi v sodobni družbi, še posebej med mladimi, ob reinterpretaciji evropske mitologije.

Trajanje: 2013 - 2015.

Za več informacij obiščite uradno spletno stran projekta: in Facebook stran.

Staff