Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dodiplomski študij na Oddelku za romanske jezike in književnosti

Dodiplomski študij

Oddelek za romanske jezike in književnosti na prvi stopnji študija izvaja naslednje univerzitetne študijske programe:

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

Staff