Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dodiplomski študij

Oddelek za romanske jezike in književnosti na prvi stopnji študija izvaja tri dvopredmetne programe: Francistika, Italijanski jezik in književnost, Španski jezik in književnost.

Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 90 (dvopredmetni) oz. 180 (enopredmetni) kreditnih točk.