DOGODEK ODPADE: Dejavniki pogovornega jezika

Sporočamo, da dogodek v skladu z novim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (UR.L. RS, Št. 174/2021) odpade. Hvala za razumevanje.

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1203. sestanek, ki bo v ponedeljek, 15. 11. 2021, ob 18.00 uri (pred. 325). Na temo Dejavniki pogovornega jezika bo predavala dr. Duša Race, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Kratek napovednik:

Jezikoslovne opredelitve pogovorne zvrsti kažejo na kompleksen preplet dejavnikov, ki vplivajo na njegove raznolike realizacije. Z jezikovnosistemskega vidika se pogovorni jezik najpogosteje povezuje z govorom, odstopi od knjižne norme in vsakodnevnim sporazumevanjem, medtem ko proučevanje jezikovne rabe družbenih skupin v sociolingvistiki in govorjenih, neformalnih besedil v diskurzivni analizi v središče postavlja govorca (oz. njegove jezikovne identitete), govorni položaj (oz. družbene vloge, ki jih govorec zavzema) ter druge sporazumevalne okoliščine.

 

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon