Oddelek za romanske jezike in književnosti

Mednarodna poletna šola PRACOMUL (Competencia pragmática y enseñanza virtual)

Mednarodna poletna šola PRACOMUL (Competencia pragmática y enseñanza virtual)

Vabljeni k udeležbi na mednarodni poletni šoli PRACOMUL, ki bo potekala zadnji teden junija. Program si lahko ogledate tukaj. Udeležba je brezplačna!

Mednarodna poletna šola PRACOMUL o pragmatičnih zmožnostih in virtualnem učenju 

Na Oddelku za romanske jezike in književnosti FF UL v tednu od 27. junija 2022 do 1. julija 2022 organiziramo mednarodno poletno šolo PRACOMUL z naslovom Competencia pragmática y enseñanza virtual / Pragmatic Competence and E-learning / Pragmatična zmožnost in virtualno učenje, v okviru katere bomo naslovili teme, kot so govorjeni diskurz, pragmatično in korpusno jezikoslovje, kontrastivna analiza, vloga kognitivne slovnice, jezikovne tehnologije in še in še! Poletna šola je del aktivnosti Eramus+ projekta PRACOMUL: Pragmatic Competence from a Multilingual Perspective (www.pracomul.si), ki združuje 4 evropske univerze: Vrije Universiteit Brussel, Università degli Studi di Palermo, Universidad de Sevilla in Univerzo v Ljubljani. V Sloveniji projekt koordinira prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, člani ekipe pa so še doc. dr. Gemma Santiago Alonso, asist. Vita Veselko (obe z Oddelka za romanske jezike in književnosti) ter doc. dr. Damjan Popič z Oddelka za prevajalstvo.  

Z meduniverzitetnim projektom PRACOMUL želimo ustvariti inovativno in interaktivno spletno platformo, ki bo študentom in študentkam španščine različnih narodnosti omogočila pridobivanje pragmatičnih in medkulturnih zmožnosti v večjezikovnem okolju. Namen platforme je tako oblikovati mednarodno skupnost študentov in študentk, učiteljev in učiteljic ter raziskovalcev in raziskovalk španščine kot tujega jezika, s poudarkom na govorjenem jeziku, ustrezni jezikovni rabi glede na sporazumevalno namero in okoliščine ter, še posebej, na tistih jezikovnih izrazih, t. i. diskurznih označevalcih, ki omogočajo prehod od besedila k diskurzu. Spletna platforma bo poleg izvirnega korpusa govorjene španščine, ki bo na razpolago za nadaljnje raziskave, ponudila tudi inovativna didaktična orodja in video gradiva, ki bodo namenjena k širšemu ozaveščanju o pomembnosti krepitve pragmatičnih zmožnosti učencev in učenk španščine kot tujega jezika.   

Skozi delavnice in predavanja v okviru poletne šole bomo delili izsledke aktualnih raziskav, predstavili namembnost platforme in hkrati vse udeležence in udeleženke povabili k aktivni vključitvi v projektne aktivnosti.  

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA PRACOMUL

Competencia pragmática y enseñanza virtual / Pragmatic Competence and E-learning / Pragmatična kompetenca in E-učenje

27. junij 2022 – 1. julij 2022

Oddelek za romanske jezike in književnosti vabi na mednarodno poletno šolo, v okviru katere bodo predavali priznani španski in slovenski strokovnjaki in strokovnjakinje s področja pragmatike, diskurznih označevalcev in korpusnega jezikoslovja. 

Mednarodno poletno šolo organiziramo v okviru Erasmus+ projekta PRACOMUL Pragmatic competence from a Multilingual Perspective (www.pracomul.si), v katerem sodelujejo članice našega oddelka, prof. dr. Barbara Pihler Ciglič (vodja), doc. dr. Gemma Santiago Alonso in asist. Vita Veselko, ter doc. dr. Damjan Popič z oddelka za prevajalstvo.

PREDAVANJA BODO POTEKALA V ŠPANSKEM, NEKATERA TUDI V ANGLEŠKEM JEZIKU.

Osrednje teme predavanj in delavnic:

  • PRAGMATIČNA KOMPETENCA Z VEČJEZIČNE PERSPEKTIVE
  • PRAGMATIKA IN IZZIVI PREVAJANJA
  • DISKURZNI OZNAČEVALCI IN GOVORJENI DISKURZ
  • E-UČENJE IN JEZIKOVNE TEHNOLOGIJE
  • KORPUSNO JEZIKOSLOVJE

Udeležba je brezplačna!

Študenti in študentke z najmanj 80 % prisotnostjo bodo prejeli potrdilo o udeležbi s številom ur in doseženimi ECTS.

Več informacij najdete v letaku (v angleščini/ENGLISH, v španščini/ESPAÑOL) in programu (PROGRAMME).

Svojo prijavo oddate na elektronski prijavnici (REGISTRATION FORM).