Kako načrtovati in izvesti kvalitetno praktično usposabljanje?

V decembru 2023 je izšel priročnik raziskovalcev Univerze v Ljubljani z naslovom Praktično usposabljanje v visokošolskem izobraževanju.

Priročnik je namenjen dvigu kakovosti praktičnega usposabljanja (PU) visokošolskih študentov, vsem sedanjim in prihodnjim mentorjem visokošolskim učiteljem za PU in mentorjem v organizacijah, podjetjih in zavodih, kjer se izvaja PU. Koristen je za vse študente, ki opravljajo PU doma in v tujini ter za strokovnjake, ki se ukvarjajo z mentorstvom v PU.

Delo je v digitalni obliki pri Založbi Univerze v Ljubljani dostopno za prenos.

Delavnica bo potekala na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede (dvorana FDV-3), 15. aprila 2024, s pričetkom ob 9. uri.

Avtorji prof. dr. Monika Govekar Okoliš iz Filozofske fakultete, prof. dr. Ivan Svetlik, prof. dr. Tomaž Deželan in mag. Manca Drobne iz Fakultete za družbene vede bodo uvodoma predstavili, kako se delo lahko uporablja kot pripomoček za izvajanje strokovne prakse v visokem šolstvu.

Kdor se želi udeležiti predstavitve priročnika ali biti na brezplačni interaktivni delavnici za izvajanje PU v digitalnem okolju, se mora prijaviti do 25. marca 2024 na tej povezavi.

Events

Department of Translation Studies, Department of Slovene Studies, Faculty of Arts

Konferenca Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika

International Office, Faculty of Arts

Welcome day for Exchange Students

Faculty of Arts

Online presentation for international students

Faculty of Arts

Online presentation of Faculty of Arts for international students

Department of Asian Studies

A documentary feature film The Celestial Dragon