Z jeziki danes za jutri: aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur: zbornik povzetkov prispevkov konference

Z jeziki danes za jutri: aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur: zbornik povzetkov prispevkov konference

Urednik: Mojca Leskovec, Irena Samide
Živimo v času, polnem intenzivnih družbenih sprememb, ki zahtevajo tudi prevetritev na področju jezikovnega izobraževanja na vseh ravneh, od predšolske, osnovnošolske in srednješolske do visokošolske, še posebej, če želimo izoblikovati jezikovne uporabnike in uporabnice za 21. stoletje, ki bodo sposobni kritičnega mišljenja in reševanja problemov, strpnega sporazumevanja in medkulturnega dialoga, sodelovanja in timskega dela, jezikovne uporabnike in uporabnice, ki bodo globalno in lokalno družbeno odgovorni ter usposobljeni za kreativno in inovativno delovanje. Ob zaključku Leta jezikov FF in kot uvod v naslednje študijsko leto, posvečeno učiteljem in učiteljicam, je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani oktobra 2023 priredila konferenco Z jeziki danes za jutri: aktualni izzivi poučevanja jezikov, literatur in kultur. Na konferenci so se jim, tako z znanstvenoraziskovalnega kot strokovnega oz. praktičnega vidika primerov dobrih praks, pridružili številni učitelji in učiteljice z vseh ravni izobraževanja ter strokovnjaki in strokovnjakinje z različnih področij. Obravnavali so tematska področja raznojezičnosti, inovativnih učnih metod in pristopov, govorjenja kot ene ključnih kompetenc prihodnosti, digitalnih tehnologij kot didaktičnega pripomočka ter povezovanja jezikovnih in strokovnih spretnosti. V te kategorije so, z izjemo uvodnih plenarnih prispevkov, uvrščeni tudi povzetki prispevkov udeležencev in udeleženk konference, zbrani v tem zborniku.

Leto izida: 2023

Št. strani: 106

Tip vezave: mehka vezava

ISBN: 9789612971816

Redna cena: 0,00 EUR
Nazadnje ogledano
Similar publications
700

publications

300

authors