Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razpis štipendije za podoktorski študij na EUI za študijsko leto 2021/2022

Razpis štipendije za podoktorski študij na European University Institute (EUI) v Firencah za študijsko leto 2021/22 bo objavljen na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in portalu e-Uprava predvidoma do sredine oktobra 2020. Razpis za štipendijo za enega študenta na podoktorskem študiju na EUI se nanaša na področja: prava, političnih ved, zgodovine in ekonomije. Sklad štipendijo podeli za eno leto.

Rok za prijavo na podoktorski program na EUI je 18. oktober 2020, do 24.00 ure. Ta rok velja za izpolnitev prijavnega obrazca, predložitev referenc in vseh potrebnih dokumentov, ki so opisani na spletni strani EUI tu in tu.

Dodatne informacije: Aleksandra Trček, Oddelek za štipendije in programe Ad futura, 01 434 1589 (v času uradnih ur)

Notices

Department of Ethnology and Cultural Anthropology

Cancellation of Epistemology of Everyday Life / Anthropology of Complex Systems Seminar

Department of English

Managing Stress and Anxiety during the Coronavirus Pandemic

Department of English

Managing Stress and Anxiety during the Coronavirus Pandemic

Department of English

Hanif Kureishi and Irivine Welsh

Department of English

Hanif Kureishi and Irivine Welsh