Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Portugalski jezik in književnost

Content

Portugalski jezik in književnost je program, ki združuje temeljna znanja s področja portugalskega jezika, književnosti in kulture ter jih povezuje z vrsto področij, tako jezikovnih kot tudi s širšim področjem humanističnih in družboslovnih ved. Z dvopredmetnim študijskim programom Portugalski jezik in književnost v Sloveniji uvajamo novo študijsko in znanstveno področje. Študijski program bo zapolnil doslej obstoječe vrzeli pri poznavanju portugalščine, znanj o portugalskem jeziku, luzofonskih kultur in književnosti, hkrati pa bo usposabljal študente in študentke za nadaljevanje študija na drugostopenjski ravni drugih programov, po predvidevanjih zlasti jezikovnih, pa tudi družboslovnih.

Osrednja naloga tega programa je, da se diplomantke in diplomanti naučijo slušne, govorne, bralne in pisne rabe portugalščine, da poznajo književnosti v portugalskem jeziku in kulture portugalsko govorečega sveta. Študijski program Portugalski jezik in književnost je zasnovan tako, da se smiselno kombinirajo različne oblike poučevanja (predavanja, seminarji, vaje) ob prepletanju teoretičnih in praktičnih znanj. Povezanost vsebin in razpored po semestrih omogočata postopno pridobivanje in nadgradnjo kompetenc ter sposobnost za samostojno raziskovalno delo vse do pridobitve strokovnega naziva.

Prav tako je pomembna že utečena praksa na Oddelku za romanske jezike in književnosti, ki s pomočjo programa Erasmus+ in Instituta Camões omogoča študijske, praktične in znanstvene izmenjave za študente in študentke študijskega programa Portugalski jezik in književnost ter redna gostovanja portugalskih in brazilskih profesorjev in profesoric jezika in književnosti, ki slušatelje in slušateljice seznanjajo z najsodobnejšimi dognanji stroke in znanstvenih področij.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = Lectures; S = Seminars; V = Tutorials; D = Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT = ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski = Winter; Letni = Summer; Celoletni = Full-year.

1. Year P S V D KT Semester
1st cycle Portuguese Language and Literature
Portuguese literature 1 30 0 30 0 5 zimski
Portuguese literature 2 30 0 30 0 5 letni
Portuguese Culture and Civilization 2 0 0 45 0 3 celoletni
Portuguese language 1 0 0 45 0 3 zimski
Portuguese language 2 0 0 45 0 3 letni
Grammar of Portugese Language 1 15 0 30 0 4 zimski
Grammar of Portugese Language 2 15 0 30 0 4 letni
External elective subjects 3
2. Year P S V D KT Semester
1st cycle Portuguese Language and Literature
Portuguese literature 3 30 15 15 0 5 zimski
Portuguese literature 4 30 15 15 0 5 letni
Portuguese Culture and Civilization 2 0 0 45 0 3 celoletni
Portuguese language 3 0 0 45 0 3 zimski
Portuguese language 4 0 0 45 0 3 letni
Grammar of Portugese Language 3 15 15 15 0 4 zimski
Grammar of Portugese Language 4 15 15 15 0 4 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
French 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
French 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
French 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Italian 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Italian 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Italian 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Elective Subject from Another Faculty 1 0 0 0 0 3
Latin 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Latin 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Romanian I 0 0 60 0 3 zimski, letni
Romanian II 0 0 60 0 3 zimski, letni
Romanian III 0 0 60 0 3 zimski, letni
Spanish 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Spanish 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Spanish 3 0 0 60 0 3 zimski, letni

Staff