Studijski programi prve stopnje

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Portugalski jezik in književnost

Vsebine

Portugalski jezik in književnost je program, ki združuje temeljna znanja s področja portugalskega jezika, književnosti in kulture ter jih povezuje z vrsto področij, tako jezikovnih kot tudi s širšim področjem humanističnih in družboslovnih ved. Z dvopredmetnim študijskim programom Portugalski jezik in književnost v Sloveniji uvajamo novo študijsko in znanstveno področje. Študijski program bo zapolnil doslej obstoječe vrzeli pri poznavanju portugalščine, znanj o portugalskem jeziku, luzofonskih kultur in književnosti, hkrati pa bo usposabljal študente in študentke za nadaljevanje študija na drugostopenjski ravni drugih programov, po predvidevanjih zlasti jezikovnih, pa tudi družboslovnih.

Osrednja naloga tega programa je, da se diplomantke in diplomanti naučijo slušne, govorne, bralne in pisne rabe portugalščine, da poznajo književnosti v portugalskem jeziku in kulture portugalsko govorečega sveta. Študijski program Portugalski jezik in književnost je zasnovan tako, da se smiselno kombinirajo različne oblike poučevanja (predavanja, seminarji, vaje) ob prepletanju teoretičnih in praktičnih znanj. Povezanost vsebin in razpored po semestrih omogočata postopno pridobivanje in nadgradnjo kompetenc ter sposobnost za samostojno raziskovalno delo vse do pridobitve strokovnega naziva.

Prav tako je pomembna že utečena praksa na Oddelku za romanske jezike in književnosti, ki s pomočjo programa Erasmus+ in Instituta Camões omogoča študijske, praktične in znanstvene izmenjave za študente in študentke študijskega programa Portugalski jezik in književnost ter redna gostovanja portugalskih in brazilskih profesorjev in profesoric jezika in književnosti, ki slušatelje in slušateljice seznanjajo z najsodobnejšimi dognanji stroke in znanstvenih področij.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, lahko dobite na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P = predavanja; S = seminar; V = vaje; D = druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT = kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Portugalski jezik in književnost
Portugalska književnost 1 30 0 30 0 5 zimski
Portugalska književnost 2 30 0 30 0 5 letni
Portugalska kultura in civilizacija 2 0 0 45 0 3 celoletni
Portugalski jezik 1 0 0 45 0 3 zimski
Portugalski jezik 2 0 0 45 0 3 letni
Slovnica portugalskega jezika 1 15 0 30 0 4 zimski
Slovnica portugalskega jezika 2 15 0 30 0 4 letni
Zunanji izbirni predmeti 3
2. letnik P S V D KT Semester
Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Portugalski jezik in književnost
Portugalska književnost 3 30 15 15 0 5 zimski
Portugalska književnost 4 30 15 15 0 5 letni
Portugalska kultura in civilizacija 2 0 0 45 0 3 celoletni
Portugalski jezik 3 0 0 45 0 3 zimski
Portugalski jezik 4 0 0 45 0 3 letni
Slovnica portugalskega jezika 3 15 15 15 0 4 zimski
Slovnica portugalskega jezika 4 15 15 15 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Francoščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Francoščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Italijanščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Italijanščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Italijanščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni
Izbirni predmet na drugi fakulteti 0 0 0 0 3
Latinščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Latinščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Romunščina I 0 0 60 0 3 zimski, letni
Romunščina II 0 0 60 0 3 zimski, letni
Romunščina III 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 1 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 2 0 0 60 0 3 zimski, letni
Španščina 3 0 0 60 0 3 zimski, letni

Sodelavke in sodelavci oddelka