Oddelek za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Tutorstvo na Oddelku za romanske jezike

Tutorstvo

Skupino uvajalnih tutorjev v študijskem letu 2023/2024 setavljajo tutorji, ki prihajajo z vseh študijskih programov na oddelku. Brucem in po potrebi tudi ostalim so na voljo v primeru težav, vprašanj in dilem tekom študija, pa tudi z informacijami glede študentskega organiziranja na Filozofski fakulteti ter Univerzi v Ljubljani.

 • Anika Logar, koordinatorka
 • Nika Predalič
 • Rení Jakomin
 • Neža Marussi
 • Domen Rob
 • Luka Lončar
 • Petruša Golja
 • Maruša Grilj
 • Pia Krampl
 • Petja Podbrežnik
 • Samara Andrade Pereira
 • Manca Toporišič Gašperšič

Oddelčna koordinatorka tutorstva je Anika Logar.

Več o tutorstvu na FF

Sodelavke in sodelavci oddelka