Ameriška dramatika

Ameriška dramatika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čerče Danica

Vsebina

- Osnove dramske teorije in kritični pregled različnih teoretskih pristopov k dramatiki, s poudarkom na teoriji moderne ameriške drame.
- Zgodovinski pregled temeljnih del, smeri in gibanj v ameriški dramatiki s poudarkom na ameriški dramatiki 20. stoletja.
- Pregled specifičnih potez ameriške dramatike.
- Analiza in interpretacija izbranih del ameriške dramatike.
- Pregled vpliva ameriške dramatike na svetovno dramatiko in druge oblike umetnosti(zlasti prozo in film).